Výzva k podání nabídek na zakázku Specifické vzdělávání zaměstnanců CSS

Vytvořeno: pondělí 19. září 2011 15:29

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. se sídlem U Plovárny 1190, 405 02 Děčín I, IČ 71235868, zastoupené ředitelkou PhDr. Janou Skalovou, vyzývá k podání nabídek na zakázku „Specifické vzdělávání zaměstnanců CSS“. Bližší informace v sekci Výběrová řízení