Poděkování

Vytvořeno: úterý 15. listopad 2011 13:08

Dne 10. listopadu se ve Společenském domě Střelnice Děčín uskutečnil společenský večer s názvem Kroky ke kráse, který pořádalo sportovní a relaxační centrum Dámský svět a kadeřnický salon Yvett Röhrich. Díky vstřícnosti obou pořadatelů mohou učinit své první krůčky ke kráse i klientky Centra sociálních služeb Děčín, p. o. Jako sponzorský dar jim totiž byly předány poukazy na odběr různých služeb spojených s relaxací, ošetřením pleti, vlasů, nehtů apod. Uvedené poukazy byly uhrazeny z výtěžku celé akce. Společenský večer plný inspirace, nápadů a zábavy se stal nejen pro klientky, ale i pro jejich doprovod zcela netradičním zážitkem, který se nesmazatelně zapsal do jejich srdcí a myslí. Jménem svých klientů proto Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. děkuje oběma pořadatelům za pozvání a sponzorský dar.

rohrich