Vedení města navštívilo Domov

Vytvořeno: čtvrtek 1. prosinec 2011 17:32

predstavitele_mesta_s_klientkami

Ve středu 16. listopadu přivítali klienti i personál Domova pro osoby se zdravotním postižením Březová milou návštěvu, představitele statutárního města Děčín v čele s primátorem Františkem Pelantem a náměstkyní primátora Mgr. Hanou Cermonovou. Setkání byli dále přítomni Ing. Renáta Grešíková a Mgr. Petr Novotný z odboru sociálních věcí a zdravotnictví a ředitelka Centra sociálních služeb Děčín, p. o. PhDr. Jana Skalová. 

Účastníci setkání se v doprovodu vedoucího střediska č. 3 - Služby pro osoby se zdravotním postižením Bc. Romana Horna seznámili s celým objektem Domova v Březové ulici a současně si vyslechli podrobné informace o průběhu stěhování klientů z objektů z Horního Žlebu do nové lokality v Děčíně III. Při zdvořilostní návštěvě na pokojích klientek i obhlídce prostor určených pro personál se představitelé města mohli přesvědčit, že podmínky, za nichž Centrum sociálních služeb Děčín poskytuje uvedenou pobytovou sociální službu, jsou na mnohem vyšší úrovni, než tomu bylo dosud. To ostatně v průběhu krátkého neformálního setkání potvrdily i samotné klientky.

predstavitele_mesta_s_klientkami