Cena Ď

Vytvořeno: čtvrtek 23. květen 2013 19:08

Cena Ď je svým charakterem a rozměrem ojedinělá a respektovaná cena za podporu kultury a charity v ČR. Všichni, kteří pořádají nebo organizují kulturní, charitativní, vědecké, vzdělávací a další projekty, mohou zdarma nominovat na cenu své mecenáše, sponzory a dobrodince.

Děčínský Azylový dům pro muže a matky s dětmi, který patří pod Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., letos nominoval na toto ocenění manžele Katarínu a Petera Bezákovy, kteří již od r. 2008 pravidelně přispívají částkou 500 Kč měsíčně pro potřeby matek a dětí ubytovaných v azylovém domě. Díky této podpoře jim můžeme pomoci v jejich mnohdy nelehké situaci. Finanční prostředky jsou poskytovány matkám např. na akutní výdaje spojené s péčí o děti. Pomoc manželů Bezákových je pro nás neocenitelná, proto jsme uvítali možnost poděkovat jim prostřednictvím nominace na Cenu Ď za jejich skromnost, laskavost a ochotu nezištně pomáhat druhým lidem. V polovině května proběhlo na Zámku Děčín krajské nominační kolo za účasti nejvyšších představitelů našeho města. Manželé Bezákovi se ocitli v užším výběru, a přestože v kraji ocenění nezískali, zúčastní se celostátního kola v červnu v pražském Národním divadle, kde se jednotliví nominovaní „utkají“ již v jednotlivých kategoriích. Na této ceně je krásné, že nemá poražených, všichni jsou vítězi jen tím, co pro dobro potřebných dělají.

DSC_0186_-_kopie