Poděkování Free Caffe

Vytvořeno: pátek 19. leden 2018 12:53

upraveny DS Free Caffe kol 2017

Jménem zaměstnanců a klientů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem (Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.) bychom rádi poděkovali rodině Schaukalových, majitelům Free Caffe Centrum Pivovar, že i v letošním roce uspořádali na naše seniory Vánoční sbírku. Stejně velké poděkování samozřejmě patří všem lidem, kteří přinesli do Free Caffe dárek pod stromeček. Všechny dárečky jsme si slavnostně převzali 22.12. od paní Schaukalové a ještě týž den jsme celkem 43 balíčků rozdělili mezi naše seniory. V dárečcích mohli naši senioři najít např. kosmetiku, sladkosti, drobnou keramiku, čaje, kávu apod. Ze všech dárků měli velikou radost a všem moc děkují!
Dita Hornová, Domov pro seniory