Poděkování

Vytvořeno: pondělí 22. duben 2019 14:01

upraveny DSCN3764

Jménem naší organizace, Centra sociálních služeb Děčín, p.o., našich zaměstnanců, a především klientů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem bychom rádi z celého srdce poděkovali Veronice Dunovské a Ele Černohousové (včetně jejich rodin – Kateřině Dunovské, Miroslavu Dunovskému, Lole Černohousové) za jejich nápad, který nebývá v této individuální podobě a v tomto věku dívek tak častý. Jmenované žákyně 5.C ze Základní školy Dr. Miroslava Tyrše napadlo po jednom vyprávění paní učitelky o tom, jak je hezké, když lidé obdarovávají jiné, že by mohly na velikonoční svátky udělat radost seniorům v našem zařízení ručně vyrobenými dárečky. A tak ve svém volného čase za pomoci svých rodin vyrobily dárečky z keramiky, zápichy do květináčů, záložky do knih, papírové ozdoby a velikonoční věnce na dveře. Tyto dárky chtěly předat osobně, proto ve svém volnu přišly osobně předat většině seniorů připravené dárečky. Za doprovodu zaměstnanců šly dívky pokoj po pokoji a reakce seniorů byla úžasná, byli mile překvapeni a dojati.
Vážíme si jejich nápadu, nadšení, času, ale i chuti přijít a osobně i každému popřát krásné svátky.
Tímto ještě jednou moc děkujeme!