Červnové akce pro seniory na Kamenické

Vytvořeno: středa 10. červenec 2019 11:16

upraveny SpS cerven kol

Červen byl velice vydařený, co se týká hezkého počasí, kterého jsme využili při akcích pro naše seniory. Mezi první červnové akce patřila velká soutěž v šipkách v příjemném prostředí zahradního altánu, kdy nechyběly ani diplomy a drobné odměny.
Druhou akcí byla hipoterapie pod vedením zaměstnanců Rehabilitace Kateřina, velikou výhodou pro naše méně pohyblivé klienty je to, že hipoterapie probíhá přímo v areálu zařízení. Opět si senioři mohli koně pohladit, vyhřebelcovat, udělat jim copánky na hřívě, či si koně provést.

Třetí zajímavou akcí byla odborná přednáška paní Evy Kubšové z děčínské knihovny na téma: „Život a tvorba Josefa Lady.“
Stejně jako každý měsíc, tak i tentokrát nás navštívil na skupinové povídání farář církve husitské Mgr. Vladimír Volráb.
Pátou velkou akcí bylo setkání klientů a rodinných příslušníků s vedením DS/DZR, kde se klienti vždy dozví shrnutí předchozího období, je jim sdělen plán akcí na další měsíce, klienti i rodinní příslušníci mohou vyjádřit své názory, připomínky, pochvalu, ale i případnou kritiku.
Šestou akcí byla návštěva hudební zábavy v klubu seniorů Zlatý podzim.
Poslední červnový týden jsme nemohli zapomenout na posezení v zahradním altánu a u rybníčku spojeného s grilováním buřtů.
Poslední akcí, která uzavírala červen, bylo hudební a pěvecké vystoupení (vážná hudba) – Bel Canto, senioři ocenili nejen překrásný profesionální zpěv, ale i celou škálu nádherných kostýmů.
Červen byl tedy ve znamení sedmi velkých a zajímavých akcí, mimo každodenní tradiční nabídku aktivit.


Dita Hornová, Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem