Klienti chráněného bydlení navštívili botanickou zahradu v Liberci

Vytvořeno: středa 30. březen 2022 19:17

IMG 20220208 131041

Na přání klientů chráněného bydlení v Přemyslově, Pohraniční a Příbramské ul. jsme na konci zimního období navštívili botanickou zahradu v Liberci. Klienty zaujala poutavá expozice cizokrajných ryb – jak sladkovodních (jeseteři, pirani…), tak i mořských (klauni, murény, rejnoci…), ale největší rozruch budila expozice s krokodýlem a želvou. Velkým zážitkem byl průchod tunelem, který byl tvořen velkým akváriem, a klienti tak měli možnost vidět plující ryby nad sebou. Neméně byli klienti okouzleni i bohatými skleníky s různou flórou – s tropickými rostlinami a vodopádem, zaujal je skleník s masožravými mokřadními rostlinami, skleník se suchomilnými druhy rostlin, obdivovali velkou sbírku orchidejí i prostředí rostlin australské buše. Zajímavá byla také sbírka ulit mlžů, která čítala desítky různých druhů včetně největší zévy obrovské. Společnými silami jsme si přečetli zajímavosti z informačních tabulí.
Milým zážitkem byla návštěva restaurace Balada, kde si klienti vychutnali dobrý oběd v příjemném prostoru místní restaurace.
Před odjezdem z Liberce jsme s klienty zavítali na liberecké náměstí s výrazným dílem „Quo vadis“ sochaře Davida Černého – velký trabant na nohách. Třítunový bronzový odlitek je připomínkou podzimu roku 1989, kdy přes tehdejší západoněmecké velvyslanectví v Praze utíkaly tisíce východoněmeckých obyvatel na Západ. V ulicích Prahy tehdy zůstaly stovky trabantů. Nohy plastiky symbolizují právě útěk východních Němců. Vytvořené jsou dva takřka identické odlitky, Liberec má zapůjčený ten, který byl loni v Postupimi vystavený na oslavách 30. výročí znovusjednocení Německa. Klientům se návštěva nejstarší botanické zahrady v Čechách velice líbila, nadšeně o ní po příjezdu vyprávěli.

Kolektiv zaměstnanců chráněného bydlení ulic Příbramská, Pohraniční a Přemyslova