Odborné sociální poradenství

Sídlo:         
Fügnerova 665/18, 405 02 Děčín I

Poloha:
Děčínské doléčovací centrum se nachází v centru Děčína I. (místní část Děčín) v blízkosti křižovatky ulic 2. Polské armády a Fügnerova. Zařízení je v dosahu MHD. Zastávka autobusových linek č. 1, 2, 4, 7, 8, 9,12 (zastávka „Myslbekova“) je vzdálena přibližně 300 m od objektu. Při příjezdu vlakem do železniční stanice Děčín východ je možné jít do Děčínského doléčovacího centra i pěšky. V takovém případě se dejte ulicí 17. listopadu směr centrum, až dojdete na křižovatku s ulicí Fügnerova. Zde odbočte doleva a po 100 m se ocitnete před objektem. Chůze trvá asi 7 minut. K areálu se lze dostat i osobním automobilem.

Poslání
Posláním odborného sociálního poradenství v Děčínském doléčovacím centru (dále jen DDC) je podpora osob, které jsou závislé nebo mají problém s drogami, alkoholem, Internetem, PC hrami, automaty apod. a rozhodly se jej aktivně řešit. Dále také blízkým závislých a experimentujících osob. Podpora je zaměřena na osvojování si sociálních a psychických dovedností, které přispívají k znovuvytvoření nebo udržení abstinence a na podporu rodinného systému zatíženého závislým chováním.

Cíle

 • resocializace (znovuvytvoření/obnovení vhodného zapojení do společnosti a zdravého způsobu života) osob, které aktuálně abstinují a mají zájem se svým problémem pracovat – aktivně se podílet na svém doléčování
 • udržení abstinence osob, které aktuálně abstinují a mají zájem se aktivně podílet na řešení svého závislého chování
 • pomoc blízkým osobám (rodina, partneři) uživatelů či abstinujících osob, které chtějí pochopit a případně změnit svůj dosavadní způsob života, který je zasažen problematikou závislosti

 

Zásady
Klienti uplatňují svou svobodnou vůli zejména v rámci individuálního plánování, tedy stanovení vlastních cílů a plánů, kde zařízení respektuje individualitu jedince a jeho potřeby.

 • poradenství poskytujeme všem
 • poradenství poskytujeme bezplatně
 • poradenství, podporu a pomoc poskytujeme s ohledem na zachování lidské důstojnosti
 • pomoc vychází jen z vlastních přání a vlastních potřeb klienta
 • pomoc je aktivní – nepovede jen k pasivnímu přijímání služeb či dokonce k ustrnutí ve špatné sociální situaci
 • služby jsou motivující, vedou k aktivitě v hledání různých řešení a jen podle vlastního rozhodnutí směřují k možným změnám – zásada nezávislosti na sociální službě
 • služby rozvíjí samostatnost a zodpovědnost
 • služby posilují začleňování do společnosti
 • služby poskytujeme pouze v zájmu klienta
 • služby poskytujeme pouze kvalitně a zajišťujeme dodržování lidských práv a svobod

 

Cílová skupina

 •  osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  Služba je poskytována osobám ohroženým závislostí na návykových látkách a osobám ohroženým patologickým hráčstvím, jejich rodinným příslušníkům a blízkým. (služba je určena všem závislým či závislostí ohroženým klientům na drogách,alkoholu, automatech, hazardních hrách apod. bez povinnosti absolvované léčby)

 

Okamžitá kapacita služby
1 osoba

Jméno Telefon email
Odborné sociální poradenství

734 390 746Bc. Martin Peč
vedoucí zařízení ,sociální pracovník
 778 469 797

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Eva Rathouská
zástupce vedoucího úseku,
sociální pracovník 
 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi