Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice

Sídlo
Spojenců 214 Děčín XXXII - Boletice nad Labem, PSČ 407 11

dozp BoleticePoloha
Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice se nachází v centru Boletic nad Labem (místní část statutárního města Děčín) a je zcela v dosahu MHD. Od zastávky autobusových linek č. 9 a 249 (zastávka „Boletice-Koruna“) je objekt vzdálen přibližně 50 m. Pokud použijete autobusovou linku č. 8, projděte od zastávky MHD (zastávka „Boletice-škola“) ulicí Míru. Zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice se nachází asi 200 m od této zastávky. K areálu se lze zcela bez problémů dostat osobním automobilem.

Poslání
Službu poskytuje Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením z Ústecka žít v okrajové části Děčína v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou. Podpora směřuje k udržení jejich dovedností a zajištění péče o vlastní osobu.

Cíle služby
Klient Domova:

 • bydlí v malém zařízení ve dvoulůžkovém pokoji,
 • má zajištěnou péči o své zdraví,
 • má zajištěné jídlo a pití,
 • umí si zajistit nebo obstarat nákupy,
 • má podporu v péči o sebe a svůj vzhled,
 • má zajištěn úklid a může se na něm podílet,
 • má podporu při využívání času v zařízení i mimo něj,
 • je v kontaktu s lidmi důležitými pro jeho život,
 • umí vycházet s druhými lidmi.

S penězi klienta je nakládáno podle jeho potřeb.

Cílové skupiny   
Náš klient:

 • je dospělá osoba v nepříznivé sociální situaci,
 • je z Ústeckého kraje,
 • má mentální nebo kombinované postižení,
 • potřebuje celodenní podporu nebo péči,
 • nemá kde bydlet, nemůže nebo nechce bydlet v současném bydlišti.

Poskytování sociální služby můžeme odmítnout pouze pokud:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje  poskytnutí takové sociální služby,
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Zásady poskytování služby
Každý klient má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení jeho nepříznivé sociální situace.
Pomoc a podpora poskytnutá prostřednictvím naší sociální služby zachovává lidskou důstojnost klientů. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů, působí na klienty aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služba je poskytována v zájmu klientů a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod.

Doba poskytování služby: nepřetržitě.

Celková kapacita je 18 lůžek, umístěných v osmi dvojlůžkových  a dvou jednolůžkových pokojích.

Dokumetny ke stažení pro: DOZP Boletice 

Jméno Telefon email
DOZP Boletice sesterna

603 819 274

   
Bc. Lucie Písaříková 
vedoucí střediska

734 391 161

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Andrea Horáková
úsek zdravotní péče

771 135 377

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jana Fořtová 
vedoucí úseku přímé péče Boletice

604 456 893

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Jana Trojanová
sociální pracovnice

732 530 706

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi