Denní stacionář DOMINO

Sídlo
Žerotínova 200/1, 405 02 Děčín III - Staré Město
 

dominoPoloha
Denní stacionář DOMINO se nachází v Děčíně III (místní část Staré Město) přibližně 20 m od křižovatky ulic Žerotínova a Litoměřická. Zařízení je v dosahu MHD. Zastávka autobusu Žerotínova (linka č. 209) je téměř naproti objektu. K objektu se lze zcela bez problémů dostat osobním automobilem, možnost parkování v ulici Žerotínova.
 

Poslání
Službu poskytuje Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Denní stacionář je sociální služba pro lidi se zdravotním (zejména mentálním) postižením a pro lidi s chronickým duševním onemocněním od 16 let. Stacionář umožňuje klientům trávit čas aktivním způsobem dle jejich individuálních potřeb v době, kdy se jim jejich blízcí nemohou věnovat.
 

Cíle služby
Klient stacionáře:

 • si umí naplánovat svůj den,
 • je samostatný v době, kdy se mu nemohou věnovat jeho blízcí,
 • umí vycházet s druhými lidmi,
 • umí navazovat kontakty v prostředí, ve kterém se běžně pohybuje,
 • získává pracovní dovednosti a návyky,
 • je orientován na denní aktivity důležité pro jeho život.

 

Cílové skupiny   
Náš klient:

 • je osoba od 16 let věku v nepříznivé sociální situaci,
 • je z Ústeckého kraje,
 • má zdravotní (zejména mentální) postižení, popř. chronické duševní onemocnění,
 • potřebuje zejména podporu nebo přiměřenou péči.

Poskytování sociální služby můžeme odmítnout pokud:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • jsme osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděly v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Sociální službu nemůžeme poskytnout také klientům:

 • kteří by z důvodu duševní poruchy narušovaly závažným způsobem soužití kolektivu stacionáře,
 • kteří by vzhledem k jejich akutní infekční nemoci mohli ohrožovat ostatní klienty a zaměstnance stacionáře,
 • zcela závislým na péči druhé osoby,
 • závislým na návykových látkách,
 • s projevy agrese nebo výrazného neklidu, které není možné ovlivnit dostupnými zákonem stanovenými opatřeními,
 • kterým nejsme schopni zajistit jejich požadavky a osobní cíle.

 

Zásady poskytování služby
Každý klient má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení jeho nepříznivé sociální situace.
Pomoc a podpora poskytnutá prostřednictvím naší sociální služby zachovává lidskou důstojnost klientů. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb klientů, působí na klienty aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posiluje jejich sociální začleňování. Sociální služba je poskytována v zájmu klientů a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod.
 

Doba poskytování služby: ve všední dny od 7.00 hod. do 15.00 hod.


Dokumenty ke stažení pro: Denní stacionář DOMINO

Jméno Telefon email
Denní stacionář DOMINO

739 769 229

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Bc. Jitka Studená
vedoucí denního stacionáře

722 141 331

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi