Klub seniorů „Zlatý podzim“


Jak již samotný název napovídá, zaměřuje se tato volná aktivita zejména na seniory. Pro ně jsou v klubu seniorů pořádány:

 • společenské, kulturní a vzdělávací programy,
 • přednášky,
 • zajímavé besedy o zdraví a životním stylu,
 • rady z domácnosti.

  Zázemí doplňuje kuchyňka, kde si lze připravit občerstvení z donesených surovin.

  Sídlo
  Bezručova 656/21, 40502 Děčín IV
  telefon: 737 767 860
  Kontaktní osoba Miroslava Voldřichová, kulturní asistentka

  Provozní doba
  Pondělí 09:00 – 17:00
  Středa 09:00 – 17:00
  Pátek 09:00 – 17:00


Zveme Vás k návštěvě a posezení.

 

Úhrada za užívání prostor Klubu

Zapůjčovatel /pronajímatel Úhrada za 1 hodinu
Senioři využívající klub v rámci klubové činnosti 0,- Kč
Zájmové skupiny společensky zvýhodněných osob 0,- Kč
Ostatní zájmové skupiny 50,- Kč
Politické strany, komerční akce, prezentace, valné hromady, podnikatelská činnost 250,- Kč
V době volných dnů, tj. soboty, neděle a svátky se úhrada zvyšuje o 50 %.

 

Provoz Klubu 

Provozní doba pro volné aktivity: PO + ST + PÁ 9: 00 – 17: 00 hodin
Provozní doba pro pronájemce prostor PO – NE dle harmonogramu objednávek, mimo provozní dobu volných aktivit seniorů
Provoz Klubu koordinuje pověřený pracovník: Miroslava Voldřichová, tel.: 737 767 860
Provoz klubu zajišťován v těchto místnostech:
místnost č. 1 - společenská místnost pro odhadovanou kapacitu 60 osob/ stoly + židle, (televize, DVD přehrávač, společenské hry, denní tisk,…)
místnost č. 2 – kuchyňka, pracovní místo pro kulturní pracovnici
(lednice, sporák, el. vařič, varná konvice, PC – pro potřeby kulturní pracovnice, nábytek - skřínky, křesla, stolek, kuchyňská linka, prádlo – ručník, utěrky, ubrusy), příruční sklad (čisticí prostředky)
místnost č. 2 - sociální zařízení – 1 místnost WC pro ženy/ pro ZTP, 1 místnost pisoár, WC pro muže

 

Pravidla a postup k zapůjčení Klubu organizacím, jednotlivcům apod.

- uzavření Rámcové smlouvy o nájmu nebytového prostoru na občasnou schůzovou činnost mezi provozovatelem Klubu a zapůjčovatelem (po předchozí telefonické dohodě na tel. 605 129 649 – vedoucí ekonomického úseku)
- v případě změn se uzavírá Dodatek č. 1 o nájmu nebytového prostoru na občasnou schůzovou činnost k Rámcové smlouvě
- platba úhrady za měsíc pronájmu v pokladně provozovatele na adrese Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., 28. října 1155/2, 405 01 Děčín I (po předchozí telefonické domluvě na tel. 412 591 247 – hlavní účetní)
- nájemci je po uzavření rámcové smlouvy přidělen bezpečnostní kód (viz bod č. 5) a klíč od klubu nebo po dohodě s koordinátorem provozu je klíč zapůjčen na potřebnou dobu (např. u organizací s minimálním využitím prostor v roce, tj.: např. 1x za měsíc, 1x za ¼ roku apod.), a následně vrácen koordinátorovi nebo do schránky dle dohody.
- nájemce je povinen uvést prostory klubu do stavu, v němž je převzal, v případě že bude nutné uvádět klub do původního stavu mimořádným úklidem, bude nájemci fakturována jednorázová částka 300,- Kč za každé nutné provedení úklidu (viz smlouva)
- nájemce se zavazuje ve smlouvě uhradit vzniklou škodu, jež v a na předmětu nájmu vzniklou v době, kdy jej užíval
- nájemce je povinen hlásit organizaci veškeré závady, jež v a na předmětu zjistí
- bez smluvních ujednání nelze prostory klubu pronajímat, ani jednorázově
- prostory klubu se nesmí používat k soukromým účelům a mimo objednané termíny
- ztrátu klíčů od klubu/místnosti nahlašuje uživatel provozovateli nebo koordinátorovi provozu
- uživatelé jsou povinni užívat Klub v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem max. do 22.00 hodin.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi