Terénní programy

Poslání služby
Posláním terénních programů je vyhledávání a kontakt s uživateli drog přímo v jejich přirozeném prostředí a následná snaha o minimalizaci zdravotních a sociálních rizik.

 

Cíle služby

 • navázání a udržení kontaktu s uživateli drog na základě důvěrného vztahu
 • minimalizace rizik spojených s užíváním drog
 • předcházení přechodu na rizikové, zejména nitrožilní užívání
 • mapování drogové scény
 • snížování dopadu injekčního užívání drog na společnost (sběr injekčního materiálu atd.)

 

Cílové skupiny
Služby poskytujeme osobám od 15-ti let věku.

 • pravidelní uživatelé nelegálních návykových látek
 • příležitostní (víkendoví) uživatelé nelegálních návykových látek
 • experimentátoři s nelegálními návykovými látkami
 • mládež pohybující se na drogové scéně

 


Působnost
Děčín, Česká Kamenice, Benešov n. Pl.

 

Krátkodobé cíle

 • spolupráce s organizacemi zabývajícími se drogovou problematikou a společná práce na vytváření  kvalitních informačních materiálů pro uživatele drog
 • zpracování podkladů pro zavedení služby testování uživatelů drog v terénu (HIV, HCV)
 • intenzivní kampaň zaměřená na zapojení do programu mladistvých experimentátorů

 

Dlouhodobé cíle

 • monitoring rizikového chování v lokalitách města Děčína, České Kamenice a Benešova n. Pl. zaměřený na zneužívání drog
 • vytvoření a aplikace metodiky pro práci s cílovou skupinou v hernách a barech

 

Provozní doba
Přímá terénní práce od pondělí, úterý, čtvrtek v lokalitách města Děčín:
- od 16:00 – do 19:00hod.
Přímá terénní práce ve středu v lokalitách města Děčín:
- od 15:00 – do 18:00hod.
Přímá terénní práce každý pátek v lokalitách města Česká Kamenice:
- od 16:00 – do 18:00hod.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi