& iPage Coupon
 • CSS DĚČÍN
  Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
 • CSS DĚČÍN
  Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
 • CSS DĚČÍN
  PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
 • CSS DĚČÍN
  DOZP Boletice se sídlem v ulici Krásnostudenecká 1525/30 (přechodně od 02/2021). Domov pro osoby se zdravotním postižením umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
 • CSS DĚČÍN
  Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
 • CSS DĚČÍN
  Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Severočeská filharmonie mezi seniory

Vytvořeno: čtvrtek 29. září 2011 23:00

Smyccove_kvarteto_Severoceske_filharmonie_TepliceSobota 17.9.  měla v Domově pro seniory v Děčíně nevšední a zcela zvláštní atmosféru. Mezi seniory zavítalo smyčcové kvarteto Severočeské filharmonie Teplice, které do svého repertoáru zařadilo významné skladby světoznámých barokních hudebních skladatelů A. Vivaldiho a J. S. Bacha. Jen u těchto dvou hudebních skladatelů ale nezůstalo. Autory dalších skladeb, jejichž překrásné tóny se linuly z kulturní místnosti děčínského Domova pro seniory, byli klasicistní hudební skladatel a klavírní virtuóz W. A. Mozart a ve světě nejhranější český skladatel A. Dvořák.

Smyccove_kvarteto_Severoceske_filharmonie_TepliceI přesto, že se této hudbě říká vážná, povzbudí a pozitivně naladí téměř každého, kdo se do ní zaposlouchá.

Nejen známé skladby, ale především profesionální výkon zmíněného hudebního tělesa potěšil sluch přítomných klientů i personálu. O výjimečnosti akce svědčí i to, že si koncert přišli poslechnout jak vyznavači tohoto hudebního žánru, tak i ti, u kterých zvítězila pouhá zvědavost. Tečku za hodinkou známých melodií učinil až dlouhý potlesk, kterého se dostalo účinkujícím na konci vystoupení. Potlesk ale rozhodně patřil i sponzorům této akce, společnosti Bohemia Cargo a Ing. Waldemaru Grešíkovi. Bez jejich vstřícnosti by se koncert jen sotva uskutečnil.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi