& iPage Coupon
  • Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
  • Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
  • PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
  • DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
  • Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
  • Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Listopadové akce pro seniory na Kamenické

Vytvořeno: středa 27. prosinec 2017 12:31

upraveny DS listopad kol

Každoročně realizujeme nejvíce akcí pro naše klienty v prosinci, ale ani v listopadu jsme nezaháleli a pro seniory připravili bohatý program.

Poprvé jsme mezi námi přivítali děti ze ZŠ Malšovice s doprovodem. Prvotním velkým překvapením bylo velké množství upečených i nepečených sladkých dobrot, na kterých si naši klienti pochutnávali během vystoupení. Děti si pro naše seniory připravily pestré vystoupení, ve kterém zatančily, zazpívaly, zahrály na zobcovou flétnu a na klavír. V závěru nám děti předaly vlastnoručně vyrobené obří srdce z přírodních materiálů. Po vystoupení jsme srdce umístili na zeď v jídelně, aby ho měla možnost vidět co největší část klientů.
Přesně za týden k nám dorazila třída 8.B ze ZŠ Komenského v rámci Dne laskavosti. Opět nás mile překvapili různými druhy sladkých dobrot, které studenti pekli doma ve svém volnu a zcela dobrovolně. Celý dlouhý program moderovali dva odvážní žáci ve spolupráci se třídní učitelkou a vedoucí sociálně terapeutického oddělení. Program byl velice různorodý a pro naše seniory do té doby netradiční. Mimo pěkné taneční a pěvecké vystoupení bylo unikátní zařazení ukázky soudobých hraček pro náctileté, dva mladí muži prakticky předvedli mnoho hraček v akci. Zajímavým překvapením bylo i zařazení hry „Kufr“, kdy samotná třídní učitelka předváděla seniorům různé předměty a senioři měli za úkol uhádnout, k čemu předmět slouží. V závěru proběhla unikátní diskuze, při které žáci jeden po druhém zodpovídali otázky seniorů.
Ve druhé polovině měsíce nás opět navštívila paní Eva Kubšová z děčínské knihovny a připravila si pro naše seniory přednášku na téma: první republika, doplněnou o zajímavé knižní publikace.
O den později odjela skupinka klientů na Oslavu narozenin Kiwanis panenky do Ústí nad Labem, která je určitým poděkováním za spolutvorbu látkových Kiwanis panenek, které v závěru putují na dětské oddělení ústecké nemocnice.
Bc. Dita Hornová

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi