& iPage Coupon
  • Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
  • Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
  • PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
  • DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
  • Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
  • Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Únorové akce pro seniory

Vytvořeno: úterý 6. březen 2018 13:31

upraveny DSCN2041

Měsíc únor byl nejen krátkým měsícem, byl ale poznamenán i nejsilnější vlnou chřipkové epidemie a zákazem návštěv v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem. Chřipka postihla nejen naše seniory, ale i naše zaměstnance.

I přes tato omezení a následná opatření jsme se snažili zachovat pestrou běžnou týdenní nabídku aktivit pro klienty. Z větších akcí jsme stihli a zvládli zrealizovat pravidelné setkání s panem farářem Oldřichem Suchým, z kraje měsíce navštívila skupinka klientů klub Zlatý podzim, kde k poslechu a k tanci zahrál a zazpíval hudebník pan Macko. Největší akcí a nejvíce kladně hodnocenou bylo vystoupení dua LP Tandem. Tato dvojice u nás vystupuje každoročně a vždy mají u klientů veliký úspěch. U této akce jsme i netradičně vyzdobili jídelnu barevnými balónky, konfetami a girlandami. Poslední únorový den měla proběhnout zajímavá přednáška paní Evy Kubšové na téma: Tomáš Garrigue Masaryk, ale kvůli nemoci se tato akce odložila na jindy.
V březnu se naši klienti mohou těšit na zajímavou odbornou přednášku o tréninku paměti, na každoročně zajímavou velikonoční výstavu výrobků klientů a v závěru měsíce proběhne setkání klientů a rodinných příslušníků s vedením zařízení.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi