& iPage Coupon
  • Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
  • Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
  • PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
  • DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
  • Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
  • Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Potravinová sbírka - malý nákup pro dobrou věc

Vytvořeno: čtvrtek 13. září 2018 13:18

V sobotu 8.9.2018 proběhla od 8:00 do 18:00 v Kauflandu v Děčíně potravinová sbírka ve spolupráci s Potravinovou bankou Ústeckého kraje, z.s.. Výtěžek sbírky byl určen klientům Centra sociálních služeb Děčín, p.o. a to primárně klientům Azylového domu pro muže a matky s dětmi Děčín, Děčínskému doléčovacímu centru a K – centru. Celkový objem vybraných potravin činil 435 kg, a proto bychom rádi poděkovali všem, kterým není osud našich klientů lhostejný. Velice mile nás překvapil přístup všech dárců, kteří neváhali a darovali část svého vlastního nákupu. Utvrdilo nás to v přesvědčení, že i v Děčíně je spousta dobrých lidí, kteří se nerozpakují pomoci.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, kteří byli ochotni ukrojit ze svého volného času a pomoci nám s rozdáváním letáků, výběrem potravin a následnému odvozu. Ať už se jednalo o samotné klienty, či personál CSS Děčín, p.o. Jejich pomoc byla pro nás stěžejní a jen díky nim se podařilo sbírku realizovat. Ještě jednou upřímný dík!

Bc. Vladimíra Andrássy
vedoucí AD – sociální pracovník

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi