& iPage Coupon
  • Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
  • Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
  • PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
  • DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
  • Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
  • Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Září v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem

Vytvořeno: úterý 23. říjen 2018 13:01

upraveny DS zari 2018 kol

Září je bohaté na události nejen pro děti školou povinné, ale i pro naše seniory. První akcí byla hudebně – taneční zábava v senior klubu Zlatý podzim, do kterého jezdíme se skupinkou zájemců 2x v měsíci.

Druhý zářijový týden jsme se zúčastnili sportovní olympiády ve Šluknově, kde bylo připraveno velké množství pestrých disciplín jak sportovních, vědomostních, tak i třeba zaměřených na jemnou motoriku (např. šipky, navlékání korálků na čas, vědomostní kvíz apod.). Nakonec z devíti družstev se naši senioři umístili na krásném pátém místě.
Den po výletě do Šluknova následovala přednáška paní Evy Kubšové z děčínské knihovny na téma: Jaroslav Seifert (život a dílo). Přednáška byla obohacena o čtení ukázek z knih od Jaroslava Seiferta, předčítání si vzala na starost bývalá knihovnice paní Kaplanová, která u nás vykonává i dobrovolnickou činnost.
Ve stejném týdnu jsme se vypravili rovněž na zajímavou zemědělskou výstavu na Libverdu, kde si to všichni užili, protože viděli živá zvířata, rostliny a mohli si zakoupit i něco dobrého.
Novinkou ohledně naší nabídky společenských akcí bylo pozvání profesionálního kouzelníka Waldiny, který všechny přítomné ohromil svým kouzelnickým uměním a většina lidí odcházela kroutíc nevěřícně hlavou, jak ta jednotlivá kouzla mohl udělat.
Celý měsíc uzavírala pravidelná čtvrtletní akce: setkání klientů a rodinných příslušníků s vedením DS/DZR, na kterém mají přítomní prostor pro své názory, dotazy, nápady a připomínky. Naopak vedení klienty informuje o novinkách, změnách a různých akcích. Celá akce probíhá při posezení u kávy a domácího zákusku.
-dh-

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi