& iPage Coupon
  • Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
  • Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
  • PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
  • DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
  • Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
  • Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba

Vytvořeno: pátek 11. leden 2019 14:59

upraveny PS prostory kol 2019

Posláním naší terénní pečovatelské služby je pomoci seniorům a zdravotně postiženým důstojně žít ve svých domovech i přes nepříznivou sociální a zdravotní situaci.
Pomáháme jim obstarat nutné práce v domácnosti, osobní péči a další životní potřeby.
V roce 2017 prošla pečovatelská služba velkou proměnou. Došlo ke změně sídla a následně i změně organizace práce.
Od 1.1.2017 se Pečovatelská služba sloučila s Domovem pro seniory. Tyto služby nyní působí pod společným názvem Služby pro seniory a Pečovatelská služba.
Po jednáních pracovníci pečovatelské služby opustili prostory bývalých Domů s pečovatelskou službou a sídlo pečovatelské služby se přestěhovalo do nově zrekonstruovaných prostor v domě s byty zvláštního určení na adrese Krásnostudenecká 104 a, Děčín VI. Dříve tyto prostory sloužily jako odloučené pracoviště Domova pro seniory. Tyto prostory se ukázaly být pro potřeby pečovatelské služby zcela vyhovující. Přes počáteční nedůvěru se na změnu sídla poměrně rychle adaptovali pracovníci i klienti a služba se stala opravdu terénní a ambulantní.

V současné době čítá pečovatelská služba 17 zaměstnanců. Ke své práci využívají pracovníci 3 služební automobily. Nový vůz Dacia Dokker dostala Pečovatelská služba k dispozici v dubnu 2017 a je využíván hlavně na rozvoz obědů. Klienti mohou využívat též dvě bezbariérové koupelny, kde jsou poskytovány ambulantní služby.
Ambulantní bezbariérové koupelny:
Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI
Jindřichova 337, Děčín IX – Bynov

Pro rok 2019 plánuje Pečovatelská služba získání Značky kvality v sociálních službách.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi