& iPage Coupon
  • Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
  • Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
  • PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
  • DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
  • Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
  • Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Ježíškova vnoučata opět potěšila naše seniory

Vytvořeno: pátek 1. únor 2019 12:23

upraveny DS vnoucata 2018 kol

Ježíškova vnoučata – projekt, se kterým před vánočními svátky 2017 přišel Český rozhlas. Jeho cílem bylo pomáhat plnit přání osamělým seniorům v domovech pro seniory po celé republice. Do projektu se zapojilo velké množství lidí ochotných pomoci, proto bylo rozhodnuto zopakovat akci i v roce 2018. A její úspěch byl opět velkolepý. I tentokrát se do této úžasné aktivity zapojil i náš Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem na Kamenické ulici a jejími koordinátorkami se staly Dana Slavíková a Marta Záklasníková, se kterými o projektu hovořila Kateřina Podzimková, mluvčí CSS Děčín.

V loňském roce se u nás akce setkala s velkým ohlasem, jak tomu bylo letos?
I letos jsme měli možnost se přesvědčit, že lidé chtějí pomáhat. Ve velkém množství se do aktivit s našimi seniory zapojily školy, kterým bychom rádi poděkovali a věříme, že se mezi naše seniory budou žáci rádi vracet.
Kolik přání se tentokrát podařilo Ježíškovým vnoučatům splnit?
Vypsali jsme celkem 53 přání a všechna se splnila. Velice si ceníme toho, že se k nám vrátili dárci z loňského roku, přibyli noví, z nichž někteří neváhali cestovat za osobním předáním i z velké dálky (Poděbrady, jižní Čechy). Přijížděly i celé rodiny často i s malými dětmi, ty naše seniory dokáží vždy rozveselit.
Jaká byla nejčastější přání?
Opět se mezi přáními objevovala kosmetika, sladkosti, teplé deky, vesty, zdravotní pomůcky. Dárci si dali opravdu záležet, naši senioři byli obdarováni velmi pěknými, kvalitními dárky. Většina dárců k přání ze seznamu připojila ještě něco navíc z vlastní iniciativy, to bylo moc hezké.
Měli jste jako Domov nějaké společné přání?
Ano, bylo jich hned několik. S největším úspěchem se u klientek setkaly terapeutické panenky, které vypadají velmi realisticky a pomáhají při práci s klienty s různými formami demence. Děkujeme za ně p. Sekujové z Mělníka. Od p. Šmejkalové jsme dostali předplatné novin a časopisů na celý rok, MŠ Jalůvčí nám věnovala světelný déšť na venkovní výzdobu Domova (děkujeme též rodičům dětí z této školky, kteří se zapojili). Čeká nás ještě focení klientů z fotoateliéru z Mladé Boleslavi, vystoupení country skupiny z Mostu, nebo hudební vystoupení Dua Ruggieri.
Pociťujete rozdíl mezi dvěma ročníky projektu?
Obě předvánoční akce byly skvělé. Velice děkujeme všem dárcům, je opravdu těžké vybrat a hodnotit, protože bylo vidět, že ti, kteří se zapojili, do toho dali opravdu své srdce. Tento ročník byl skutečně velice srdečný a v mnoha případech silně emočně náročný. Zájem ze strany dárců byl veliký a my si toho nesmírně vážíme.
Jakým způsobem se tentokrát přání ke klientů dostávala?
Dárky bylo opět možné poslat poštou, ale jak jsme již zmínily, spousta dárců neváhala podstoupit cestu i z větší dálky a dárek předat osobně. Osobní setkání byla opravdu vřelá. Nezřídka se stalo, že si dárce vybral toho „svého“ seniora, kterého obdaroval již minulý rok. Nebo si vybral přání jiného, ale toho „svého loňského“ přišel pozdravit a popovídat si s ním.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se do projektu zapojili, bylo vskutku krásné vidět radost a úsměvy na tvářích seniorů. Spoustě z nich připravila Ježíškova vnoučata nezapomenutelné svátky. A zároveň děkujeme všem našim kolegyním z Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem na Kamenické ulici, bez nichž by nebylo možné celou akci zvládnout.

Za naši organizaci, Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., bych ráda paní Slavíkové a paní Záklasníkové poděkovala za to, s jakým nadšením a zapálením se do projektu pustily a kolik času a úsilí mu věnovaly.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi