& iPage Coupon
 • CSS DĚČÍN
  Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
 • CSS DĚČÍN
  Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
 • CSS DĚČÍN
  PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
 • CSS DĚČÍN
  DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
 • CSS DĚČÍN
  Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
 • CSS DĚČÍN
  Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Úspěšná certifikace služeb následné péče a terénních programů

Vytvořeno: pondělí 2. prosinec 2019 15:06

V letošním roce prošly úspěšnou certifikací služby následné péče (Děčínské doléčovací centrum) a terénní programy (obě služby patří k Centru sociálních služeb Děčín, p.o.).
Certifikace odborné způsobilosti služeb je posouzení a formální uznání, že daná služba odpovídá stanoveným kritériím kvality, odbornosti a komplexnosti. Jedná se o posouzení služby podle standardů odborné způsobilosti, jehož výsledkem je udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění. Certifikace je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí dotace na služby protidrogové politiky ze státního rozpočtu.

Certifikaci Rady vlády pro protidrogovou politiku provádí certifikační agentura CEKAS. Obě služby získaly nejvyšší možné ohodnocení a tím i certifikát odborného pracoviště na další 4 roky.
V rámci certifikačního procesu se hodnotí kvalita poskytování sociální služby s ohledem na specifika adiktologických služeb. Tímto procesem procházejí všechny adiktologické služby poskytované Centrem sociálních služeb Děčín již od roku 2006. A vždy s výborným výsledkem.
Certifikace je pro uživatele služeb zárukou profesionálního poskytování služeb. Její platnost je dokladem o naplnění standardů odborné způsobilosti programů protidrogové politiky.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi