Revitalizace prostoru u Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: pátek 17. březen 2017 12:46

 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JE PARTNEREM PROJEKTU

"REVITALIZACE PROSTORU U DOMOVA PRO SENIORY DĚČÍN II, KAMENICKÁ 755/195"

 

 

 

Pečovatelská služba

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: úterý 24. leden 2017 11:19

Poslání sociální služby Pečovatelská služba

Posláním Pečovatelské služby je zajištění pravidelné pomoci, podpory a péče klientovi ve spolupráci s rodinou a zároveň minimalizování rizika prohlubování závislosti na poskytované službě. Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází vždy z individuálních potřeb jednotlivých klientů. Při výkonu činnosti je vždy respektována klientova důstojnost a jeho lidská práva.

Rozsah poskytovaných služeb

Pečovatelská služba je poskytována klientům v rozsahu ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • fakultativní služby

 

Provozní doba Pečovatelské služby

 pondělí – pátek od 07.00 do 15.00 hod.

 

Cíle sociální služby Pečovatelská služba

Udržení klientů co možná nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí, v tomto případě v nájemném pečovatelském nebo soukromém bytě s individuální podporou vycházející z potřeb klienta (poskytování základních a fakultativních pečovatelských služeb). Cílem je poskytovat klientovi služby, které sám nezvládá.

Cílová skupina Pečovatelské služby

Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou určeny dospělým osobám od 19 let věku.

Působnost a forma poskytování Pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase v přirozeném prostředí klientů, tj. v místě bydliště klienta v rámci města Děčín.

  • Terénní forma – v bytech klientů
  • ambulantní forma – dle individuálních potřeb a vymezených časech ve střediscích osobní hygieny (bezbariérové koupelny) na adresách:

           - Děčín VI, Krásnostudenecká 1525/30
           - Děčín IX, Jindřichova 337

 

Jak využít našich služeb?

O službu lze požádat telefonicky, písemně, osobně, elektronicky. Na webové adrese www.cssdecin.cz je k dispozici Žádost o poskytování Pečovatelské služby a aktuální dokumenty - sazebníky. Zájemce je zařazen a zapsán do „evidence žadatelů“, sociální pracovník provádí v dohodnutém termínu sociální šetření (jednání s žadatelem) v místě trvalého bydliště zájemce nebo jeho zástupce. Zjišťují se očekávání, potřeby a cíle klienta, kterými se má služba naplnit. Uživatel je poskytovatelem seznámen s podmínkami, možnostmi a rozsahem služby, ceníkem nabízených služeb, s vnitřními pravidly služby a s postupy v případě vyřizování stížností. V případě oboustranné shody a dohody (v jakém rozsahu, druhu, četnosti a za jakou cenu bude služba využívána), se vypracovává Smlouva o poskytování služby a to výhradně v písemné podobě. Následně se ponechává čas na důkladné prostudování a rozhodnutí se.

Po podpisu smlouvy je sestaven individuální plán péče. Při předání smlouvy je klient seznámen se svým klíčovým pracovníkem provádějícím domluvené úkony služby. Všechny písemnosti a sběr dat související s osobou žadatele jsou uloženy v kanceláři sociálního pracovníka v zabezpečené kartotéce. Pečovatelskou službu lze zavést pouze za předpokladu, že zájemce službu skutečně potřebuje, tzn. že, není schopen se o sebe a domácnosti postarat sám. Nedojde-li k dohodě mezi potřebami klienta a možnostmi služby jsou klientovi nabízeny i jiné možnosti řešení (např. jinou vhodnou službou).

Formulář Žádost o poskytování Pečovatelské služby

Formulář si je možné opatřit několika způsoby:
    - vytištěním; formuláře jsou umístěny na níže uvedené internetové adrese:
    - http://www.cssdecin.cz/index.php/dokumenty-ke-staeni
    - dožádáním u sociálního pracovníka Pečovatelské služby; k tomu účelu využijte: viz Kontakty (Pečovatelská služba) v záložce Obecné informace
    - žádat písemně na adrese: Pečovatelská služba, Krásnostudenecká 1362/104a, 405 02, Děčín IV,
    - vyžádáním při osobní návštěvě na uvedené adrese

Odkud sociální službu Pečovatelská služba zajišťujeme?

Zázemí terénních i ambulantních pracovníků se nachází v Děčíně VI - Letná, na okraji obytné zóny v klidném prostředí mezi koncem sídliště Želenice a vilkovou čtvrtí poblíž garáží a rozvodny ČEZ. K cestě lze využít autobus MHD s číslem 1, 7 - zastávka Žatecká. Rovně od zastávky je cca 500 m vzdálená budova bývalého domu s pečovatelskou službou, zázemí Pečovatelské služby je situováno samostatným vchodem v zadní části objektu v přízemí.

Děčín VI, Krásnostudenecká 1362/104a - odkaz na www.mapy.cz

Rekonstrukce Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE JE PARTNEREM PROJEKTU

"REKONSTRUKCE DOMOVA PRO SENIORY DĚČÍN II, KAMENICKÁ 755/195"

 

 

 

Služby pro seniory a Pečovatelská služba - Obecné informace

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: úterý 24. leden 2017 8:44

Jaké služby středisko poskytuje a zajišťuje?

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., Středisko č. 2 – Služby pro seniory a Pečovatelská služba, poskytuje tři sociální služby:

1) Domov pro seniory
    - dle ustanovení § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
    - podrobněji viz samostatná záložka Domov pro seniory

2) Domov se zvláštním režimem
    - dle ustanovení § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
    - podrobněji viz samostatná záložka Domov se zvláštním režimem

3) Pečovatelská služba
    - dle ustanovení § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
    - podrobněji viz samostatná záložka Pečovatelská služba

Středisko dále zajišťuje provoz vlastní centrální prádelny organizace Prádelna Bynov a provoz fakultativní služby CSS MINIBUS – Sociální doprava po Děčíně (viz samostatná záložka na úvodní webové straně).

 

Kde služby středisko poskytuje? 

(popis a trasa je uvedena v záložce dané sociální služby)

Sociální službu Domov pro seniory poskytujeme na adrese:
    - Děčín II, Kamenická 755/195 (budova A, C)

Sociální službu Domov se zvláštním režimem poskytujeme na adrese:
    - Děčín II, Kamenická 755/195 (budova B)

Sociální službu Pečovatelská služba zajišťujeme z adresy:
    - Děčín VI, Krásnostudenecká 1362/104a (zázemí terénních i ambulantních pracovníků)

Službu Prádelna Bynov zajišťujeme na adrese:
    - Děčín IX, Jindřichova 337

Fakultativní službu CSS MINIBUS – Sociální doprava po Děčíně zajišťujeme z adresy:
    - Děčín II, Kamenická 755/195

 

Kontakty

Vedení střediska

Jméno, funkce, příp. pracoviště
Telefon - mobil
email
Bc. Jiří Hatlapatka
vedoucí střediska
603 806 310 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Dita Hornová, DiS.
zástupce vedoucí střediska
vedoucí oddělení sociálně terapeutického
775 421 335 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Jméno, funkce, příp. pracoviště
Telefon - mobil
email
Děčín II, Kamenická 755/195
nepřetržitá služba (sesterna)
736 758 927
778 773 574
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Andrea Jurčová
sociální pracovnice
604 294 675 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Eva Šantavá, DiS.
sociální pracovnice
604 294 675 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Klára Konrády, DiS.
vedoucí oddělení zdravotní péče
603 556 829 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jana Čílová, DiS.
vedoucí oddělení přímé péče
777 521 463 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Martina Dvořáková
vedoucí oddělení stravovacího
731 609 781 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jiří Leitner
vedoucí oddělení hospodářského
737 706 785  

 

Pečovatelská služba

Jméno, funkce, příp. pracoviště
Telefon - mobil
email
Mgr. Lenka Baldinusová
vedoucí oddělení pečovatelské služby
731 609 774 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jana Fořtová
sociální pracovnice
734 692 127 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Ostatní zajištované služby

Jméno, funkce, příp. pracoviště
Telefon - mobil
email
Jana Chmelíková
vedoucí oddělení prádelny
778 484 469 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pavla Javůrková
řidič CSS MINIBUS Sociální doprava po Děčíně
739 340 297  

Domov se zvláštním režimem

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno: středa 11. listopad 2015 11:37

Poslání sociální služby Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: organické duševní poruchy včetně symptomatických (stařecká demence, Alzheimerova demence, ostatní typy demencí a deprese), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování sociálních potřeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. V rámci této péče zajišťovat pomoc při zvládání jejich biopsychosociálních potřeb a poskytovat tak podporu k co nejdelšími zachování jejich soběstačnosti. Služby se poskytují dle individuálních potřeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta.

Rozsah poskytovaných služeb

V Domově se zvláštním režimem je poskytována klientům sociální služba v rozsahu ustanovení § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

    - Poskytnutí ubytování, 

    - poskytnutí stravy, 

    - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

    - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

    - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

    - sociálně terapeutické činnosti, 

    - aktivizační činnosti, 

    - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 

    - fakultativní služby.

Obslužná a ošetřovatelská péče je v Domově se zvláštním režimem poskytována 24 hodin denně. Ubytování se poskytuje v rozsahu celoročního pobytu.

Cíle sociální služby Domov se zvláštním režimem

Cíle klientů samotných (na základě analýzy Individuálních plánů)

    - Udržovat, případně i zlepšovat soběstačnost a samostatnost klientů prostřednictvím vhodných aktivizací

    - udržet kvantitu, kvalitu a pestrost nabízených akcí pro klienty,

    - udržet, případně i rozšířit osobní, příbuzenské, místní a společenské kontakty klientů.

Cíle Domova se zvláštním režimem

    - Maximálně podporovat fyzické a duševní zdraví (přístup k lékařské péči, dostatek informací, jakým způsobem se starat o své zdraví),

    - poskytovat podporu v oblasti právních úkonů (podpora a zastání při rozhodování o právních úkonech, při jejich uskutečňování či při řešení jejich případných právních důsledků),

    - podporovat autonomii klientů v jednání a v sebeurčení (podpora při naplňování svých práv a oprávněných zájmů, možnost rozhodovat se o každodenních záležitostech, možnost brát na sebe přiměřené riziko, možnost plánovat svůj život podle svých hodnot).

Cílová skupina Domova se zvláštním režimem

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: organické duševní poruchy včetně symptomatických (stařecká demence, Alzheimerova demence, ostatní typy demencí a deprese), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení není určeno pro osoby závislé na návykových látkách a dále pro osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetření v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Věková hranice pro přijetí je minimálně 65 let.

Kapacita sociální služby Domov se zvláštním režimem

Kapacita sociální služby Domov se zvláštním režimem je 46 lůžek.

Jak využít našich služeb?

K přijetí osoby do Domova se zvláštním režimem je nezbytně nutné odevzdat „Žádost o přijetí“ (vyplní žadatel) a dále „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu“ (vyplní ošetřující lékař). Oba tyto formuláře je možné si stáhnout na těchto stránkách (viz úvodní strana, záložka „Ke stažení“. Před odevzdáním formulářů doporučujeme navíc osobní jednání, v jehož průběhu Vám budou poskytnuty veškeré informace, které jsou důležité z hlediska přijetí osoby do našeho zařízení, příp. zodpovíme Vaše dotazy. Se svými dotazy se na nás můžete obracet ale i telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. V případě osobního jednání doporučujeme sjednat schůzku předem.

Po vyplnění je třeba oba formuláře doručit (osobně nebo poštou) na adresu zařízení. V případě potřeby může žadatel, po předchozí domluvě, vyplnit žádost za účasti sociálního pracovníka. Ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti bude žadatel o vyřízení své žádosti vyrozuměn. Pokud nebude žadatel přijat z důvodu nedostatečné kapacity zařízení a v Žádosti o přijetí“ uvedl, že chce být zařazen do evidence žadatelů, bude mu vyhověno. O zařazení do evidence se žadateli zasílá oznámení.

V případě kladného vyřízení žádosti bude s žadatelem dohodnuta schůzka, na níž budou projednány podrobnosti přijetí.

 

Formuláře

    - Žádost o přijetí 

    - Vyjádření lékaře o zdravotním stavu

Formuláře si je možné opatřit několika způsoby:

    - vytištěním; formuláře jsou umístěny na níže uvedené internetové adrese: http://www.cssdecin.cz/index.php/dokumenty-ke-staeni

    - dožádáním u sociálního pracovníka; k tomu účelu využijte

        - telefonní číslo 604 294 675

        - e-mail: viz Kontakty (sociální pracovnice) v záložce Obecné informac

        - žádat písemně na adrese: Domov pro seniory, Kamenická 755/195, 405 02,  Děčín II

        - vyžádáním při osobní návštěvě v zařízení

 

Kde sociální službu Domov se zvláštním režimem poskytujeme?

Domov se zvláštním režimem se nachází v objektu Domova pro seniory a to v Děčíně II – Nové Město, na okraji obytné zóny a přilehlého lesoparku, při výjezdu z města ve směru na Českou Kamenici (Liberec) po levé straně za točnou městské hromadné dopravy. Z centra Děčína tak lze k cestě využít autobusů MHD s čísly 1, 7 a 21 – zastávka Kamenická. Zastávka se nachází přímo u Domova pro seniory. Hlavní vchodje ze dvora objektu. Vjezd do areálu není povolen (vyjma dopravní obsluhy). Na ulici Kamenická jsou parkovací místa pro osobní vozidla.

Děčín II, Kamenická 755/195 - odkaz na: www.mapy.cz

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi