& iPage Coupon
  • Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
  • Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
  • PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
  • DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
  • Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
  • Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Posezení s farářem

Vytvořeno: pátek 12. květen 2017 11:20

upraveny IMG 20170302 142251

Každý měsíc navštěvuje naše klienty v Domově pro seniory na Kamenické ulici farář Vojtěch Suchý. Skupinové povídání s klienty oblíbeným duchovním proběhlo i v dubnu v příjemném prostředí společenské místnosti.

Hudba v klubu - květen

Vytvořeno: středa 26. duben 2017 12:05

upraveny Untitled 1

Odprodej majetku

Vytvořeno: čtvrtek 13. duben 2017 7:49

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. se sídlem 28.řína 1155/2, Děčín I nabízí k úplatnému převodu trvale nepotřebný majetek specifikovaný v příloze č. 1 s uvedením minimální nabídkové ceny, která je v daném místě a čase obvyklá. Uvedený majetek je funkční, avšak pro ztrátu a zastarání svých technických a funkčních vlastností dále nemůže sloužit svému účelu pro potřeby organizace. O předmětný nepotřebný majetek neprojevila zájem žádná organizace zřizovaná statutárním městem Děčín, proto je tímto nabízen za účelem úplatného převodu. Prodej jednotlivých zařízení se uskuteční formou soutěže obálkovou metodou. Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídnutou cenou. V případě stejné ceny bude rozhodovat pořadí podání nabídek.

Číst dál: Odprodej majetku

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi