& iPage Coupon
  • Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
  • Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
  • PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
  • DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
  • Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
  • Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Hudba v klubu - duben

Vytvořeno: pátek 17. březen 2017 12:33

upraveny Untitled

Hudební vystoupení v DOZP Boletice

Vytvořeno: pondělí 13. březen 2017 11:51

Většina našich klientů má ráda hudbu. Nabídka různých hudebních akcí se proto vždy setkává s velkým ohlasem. V Domově pro osoby se zdravotním postižením v Boleticích (CSS Děčín) se hraje každý měsíc k poslechu i tanci, podle přání klientů. Hudba je pro ně vždy velkým přínosem, naplňuje je radostí a optimismem, což je zvlášť důležité v situaci, kdy jsou vzhledem k věku, zdravotnímu postižení, či pohybovým obtížím odkázáni na pomoc druhé osoby.

Denní stacionář DOMINO navštívil pravěk

Vytvořeno: pondělí 6. březen 2017 11:25

upraveny Domino muzeum UL kolaz

Jak to vypadalo na naší planetě v pravěku, si v dnešní „přetechnizované“ době dokáže představit jen málokdo. Proto nás zaujalo téma výstavy v Muzeu Ústí nad Labem – „Nelítostný pravěk“. S klienty denního stacionáře Domino (Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.) jsme se ocitli v době, kde i přeslička vypadala jako vzrostlý strom a stonožka měřila dva a půl metru. Pro všechny bylo velmi zajímavé poznat dobu dávno minulou a jak to vypadalo na našem území před mnoha miliony let. Expozici doplňovaly sbírky zkamenělin nalezených v blízkém okolí.
„Výstava je velmi pěkně připravena, na osmi scénách s realistickými modely mapuje dobu od prvohor po čtvrtohory a ukazuje těžký boj o přežití tehdejších obyvatel planety. Pro naše klienty byla návštěva velmi zajímavá a přínosná,“ řekla vedoucí stacionáře Jitka Studená. „Snažíme se klientům připravit zajímavý program na dobu, kdy u nás pobývají, a výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí patří k těm nejoblíbenějším činnostem,“ doplnila Studená.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi