& iPage Coupon
 • CSS DĚČÍN
  Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
 • CSS DĚČÍN
  Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
 • CSS DĚČÍN
  PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
 • CSS DĚČÍN
  DOZP Boletice se sídlem v ulici Krásnostudenecká 1525/30 (přechodně od 02/2021). Domov pro osoby se zdravotním postižením umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
 • CSS DĚČÍN
  Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
 • CSS DĚČÍN
  Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Návštěva Oblastního muzea v Děčíně

Vytvořeno: pondělí 28. březen 2022 12:11

20220323 103206

Přesně tři dlouhé týdny jsme měli v zařízení (Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem na Kamenické ulici) kvůli výskytu covidu-19 stop stav na všechny skupinové aktivity, výlety, akce, návštěvy, praxe studentů apod. Bohužel jsme kvůli tomu museli zrušit nespočet dlouhodobě naplánovaných akcí. S velkou radostí jsme se proto poté vrátili do „normálního“ života a nabídky aktivit.
První vetší akcí byla návštěva Oblastního muzea v Děčíně, kam se bohužel kvůli jeho bariérovosti nemohli podívat všichni ti, kteří by zájem měli. S těmi zdatnějšími jsme tedy vyrazili. Přiznali se nám, že buď v děčínském muzeu nikdy nebyli, nebo naposledy jako školáci. Důkladně jsme si prohlédli expozice v přízemí: Město na louce, Procházka starým Děčínem, Ptactvo Děčínska, Gotické umění na Děčínsku. V prvním patře pak zejména mužskou část výpravy nejvíce zaujala expozice: Vývoj lodní dopravy na Labi.
S bohatými poznatky jsme se po návštěvě muzea přesunuli do malé, útulné cukrárny Střední školy řemesel a služeb v Podmoklech. Tam si všichni objednali kávu a výborný zákusek, jen všichni řešili dilema, jaký si vybrat, protože nabídka byla velice pestrá a lákavá. Po příjemném občerstvení jsme se vydali na cestu zpět a celé dopoledne nám neuvěřitelně rychle uteklo.

Bc. Dita Hornová, DiS., vedoucí oddělení sociálně-terapeutického – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem (Kamenická ul.)

Klienti chráněného bydlení a denního stacionáře navštívili pražské výstaviště

Vytvořeno: pondělí 28. březen 2022 12:09

IMG 20220321 103249

Slunečný první jarní den strávili klienti denního stacionáře a chráněného bydlení v Praze na Matějské pouti. V rámci „Dne pro handicapované“ měli na všechny atrakce vstup zdarma. I díky této akci měli naši klienti možnost vzájemně se setkat a zapojit se do společenského dění.

Klienti denního stacionáře se této akce zúčastnili již poněkolikáté, kdežto pro klienty chráněného bydlení byla tato akce novinkou. Všichni výletníci cestovali vlakem, pozorovali ubíhající krajinu a těšili se na nadcházející zážitky. 

V Praze začali své dobrodružství návštěvou Mořského světa – kde byl také vstup zcela zdarma. Byli okouzleni pestrými barvami exotických ryb, korálů a sasanek. Největší atrakcí bylo akvárium se žralokem, před kterým někteří s úlekem uskakovali. Po zhlédnutí tvorů různých velikostí i tvarů se celá skupina, plna dojmů, vydala posilnit obědem. Po krátkém odpočinku se všichni s chutí vydali na Matějskou pouť, kde atrakce zdaleka lákaly své návštěvníky. Někteří klienti se nejdříve ostýchali, ale pak vypukl rej naplno. Bylo třeba aktivně vyhledávat volná místa – zájem byl veliký.  Někteří klienti se nemohli nabažit jízdy na atrakci, takže ji opakovali i několikrát. Čas, který zbýval do odchodu na vlak, využili do poslední chvíle a odcházeli plni euforie.

Cestou zpět všichni zpracovávali své zážitky a těší se na příští rok.

Kolektiv zaměstnanců chráněného bydlení ulic Příbramská, Pohraniční, Hrnčířská, Přemyslova a denního stacionáře Domino.

Klub seniorů Zlatý podzim - duben 2022

Vytvořeno: pondělí 28. březen 2022 12:04

Klub duben 2022

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi