& iPage Coupon
  • Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
  • Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
  • PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
  • DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
  • Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
  • Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Den otevřených dveří v Centru sociálních služeb Děčín

Vytvořeno: čtvrtek 22. září 2011 15:30

CSS Děčín, p. o. se připojuje k celorepublikové akci Dny otevřených dveří. Tato akce, která proběhne v rámci „Týdne sociálních služeb“, tentokráte pod heslem "Podporujeme kvalitu života", se uskuteční v jednotlivých střediscích v úterý 11. října nebo ve středu 12. října. Již teď se na Vaši návštěvu těšíme.

CSS Děčín, p. o. zajišťuje v našem městě poskytování sociálních služeb, díky kterým se daří dodávat životu klientů potřebnou důstojnost a kvalitu. Vzhledem k tomu, že o kvalitě a odborné úrovni poskytovaných služeb jsme připraveni informovat i širokou veřejnost, připojila se naše organizace k celorepublikové akci Dny otevřených dveří.

Úterý 11. října


Pečovatelská služba
Krásnostudenecká 30 Děčín VI       od 9.00 do 16.00 hodin
Přímá 397 Děčín XXXII                   od 9.00 do 16.00 hodin
Jindřichova 337 Děčín IX                od 9.00 do 16.00 hodin
Azylový dům pro muže a matky s dětmi
Řecká 1216/19 Děčín VI                 od 9.00 do 13.00 hodin

Kontaktní centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče
Teplická 31/45 Děčín IV                  od 10.00 do 12.00 hodin
Děčínské doléčovací centrum
Fügnerova 665/18 Děčín I             od 10.00 do 15.00 hodin
Ředitelství CSS Děčín
U Plovárny 1190 Děčín I                od 10.00 do 15.00 hodin

Středa 12. října 


Domov pro seniory
Kamenická 755/195 Děčín II         od 9.00 do 16.00 hodin
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Pod Svahem 6 Děčín XI               od 9.00 do 16.00 hodin
Domov pro osoby se zdravotním postižením (Domino)
Spojenců 214 Děčín XXXII           od 9.00 do 16.00 hodin

Poznámka
V případě skupin (školy apod.) dohodněte předem návštěvu s příslušnými vedoucími (kontakty viz http://www.cssdecin.cz).
  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi