& iPage Coupon
 • CSS DĚČÍN
  Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
 • CSS DĚČÍN
  Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
 • CSS DĚČÍN
  PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
 • CSS DĚČÍN
  DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
 • CSS DĚČÍN
  Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
 • CSS DĚČÍN
  Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov úspěšně přestěhován

Vytvořeno: středa 9. listopad 2011 12:52

shromazdovani_materialu_1Od roku 1981 byla ženám s mentálním postižením od 18 let věku poskytována sociální pobytová služba v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Horním Žlebu (dříve Ústav sociální péče). Od 1. listopadu letošního roku ale došlo k zásadní změně.

Zhoršující se stavebně technický stav všech budov včetně památkově chráněné vily Waldstein i opěrných zdí si vyžádaly přijetí zásadního rozhodnutí, které vyústilo v přemístění klientek na přechodnou dobu do sociálně kvalitnějšího prostředí. Díky pečlivé přípravě proběhlo stěhování rychle a bez komplikací.

Ke zdárnému průběhu přispěla taktéž odpovědnost a profesionalita, s níž zaměstnanci Centra sociálních služeb Děčín přistupovali k plnění úkolů spojených s přemístěním klientek do nového prostředí. V neposlední řadě je třeba zmínit i Středisko městských služeb Děčín, které podalo pomocnou ruku při vlastním stěhování. Na tento krok, který je v souladu s 2. Komunitním plánem sociálních služeb města Děčín 2010 – 2013, bude dále navazovat samotná transformace sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením. V praxi se bude jednat o pozvolné začleňování klientek do přirozeného společenského prostředí.

 

Pobytovou službu pro osoby se zdravotním postižením poskytuje Centrum sociálních služeb Děčín od 1. listopadu na adrese Děčín III Březová ul. 372/83.

shromazdovani_materialu_1

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi