& iPage Coupon
 • CSS DĚČÍN
  Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
 • CSS DĚČÍN
  Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
 • CSS DĚČÍN
  PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
 • CSS DĚČÍN
  DOZP Boletice se sídlem v ulici Krásnostudenecká 1525/30 (přechodně od 02/2021). Domov pro osoby se zdravotním postižením umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
 • CSS DĚČÍN
  Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
 • CSS DĚČÍN
  Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poděkování

Vytvořeno: úterý 15. listopad 2011 13:08

Dne 10. listopadu se ve Společenském domě Střelnice Děčín uskutečnil společenský večer s názvem Kroky ke kráse, který pořádalo sportovní a relaxační centrum Dámský svět a kadeřnický salon Yvett Röhrich. Díky vstřícnosti obou pořadatelů mohou učinit své první krůčky ke kráse i klientky Centra sociálních služeb Děčín, p. o. Jako sponzorský dar jim totiž byly předány poukazy na odběr různých služeb spojených s relaxací, ošetřením pleti, vlasů, nehtů apod. Uvedené poukazy byly uhrazeny z výtěžku celé akce. Společenský večer plný inspirace, nápadů a zábavy se stal nejen pro klientky, ale i pro jejich doprovod zcela netradičním zážitkem, který se nesmazatelně zapsal do jejich srdcí a myslí. Jménem svých klientů proto Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. děkuje oběma pořadatelům za pozvání a sponzorský dar.

rohrich

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi