& iPage Coupon
 • CSS DĚČÍN
  Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
 • CSS DĚČÍN
  Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
 • CSS DĚČÍN
  PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
 • CSS DĚČÍN
  DOZP Boletice se sídlem v ulici Krásnostudenecká 1525/30 (přechodně od 02/2021). Domov pro osoby se zdravotním postižením umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
 • CSS DĚČÍN
  Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
 • CSS DĚČÍN
  Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Vedení města navštívilo Domov

Vytvořeno: čtvrtek 1. prosinec 2011 17:32

predstavitele_mesta_s_klientkami

Ve středu 16. listopadu přivítali klienti i personál Domova pro osoby se zdravotním postižením Březová milou návštěvu, představitele statutárního města Děčín v čele s primátorem Františkem Pelantem a náměstkyní primátora Mgr. Hanou Cermonovou. Setkání byli dále přítomni Ing. Renáta Grešíková a Mgr. Petr Novotný z odboru sociálních věcí a zdravotnictví a ředitelka Centra sociálních služeb Děčín, p. o. PhDr. Jana Skalová. 

Účastníci setkání se v doprovodu vedoucího střediska č. 3 - Služby pro osoby se zdravotním postižením Bc. Romana Horna seznámili s celým objektem Domova v Březové ulici a současně si vyslechli podrobné informace o průběhu stěhování klientů z objektů z Horního Žlebu do nové lokality v Děčíně III. Při zdvořilostní návštěvě na pokojích klientek i obhlídce prostor určených pro personál se představitelé města mohli přesvědčit, že podmínky, za nichž Centrum sociálních služeb Děčín poskytuje uvedenou pobytovou sociální službu, jsou na mnohem vyšší úrovni, než tomu bylo dosud. To ostatně v průběhu krátkého neformálního setkání potvrdily i samotné klientky.

predstavitele_mesta_s_klientkami

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi