& iPage Coupon
  • Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
  • Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
  • PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
  • DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
  • Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
  • Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Májové akce u seniorů

Vytvořeno: úterý 12. červen 2018 12:11

upraveny DS kveten kol

Májové období bylo nejen časem lásky, ale bylo i plné kulturních akcí a zábavy. Klienti z Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem (CSS Děčín, p.o.) v prvním májovém týdnu navštívili oblíbený senior klub Zlatý podzim v Podmoklech, kde si mohli užít hudebně-taneční zábavu.

K významnému květnovému dni – Dni matek k nám dorazila celá třída dětiček z MŠ Jalůvčí, které zarecitovaly a zazpívaly za klavírního doprovodu. V závěru akce děti rozdaly vlastnoručně vyrobené dárečky. Z keramických srdíček a kytiček měli všichni velikou radost.

V květnu nezapomněl dorazit ani náš stálý host, jehož povídání je zde velice oblíbené, a tím je pan farář Oldřich Suchý.

Chuť pobavit se a zasoutěžit si prokázali naši senioři na sportovních hrách v Domově pro seniory na Severní terase (tzv. Hrátky v Klidu). Zajímavé a pestré disciplíny proběhly letos v příjemném prostředí parku a zahrady Domova pro seniory. Senioři si zasoutěžili jak při pohybových aktivitách, tak i při vědomostních úkolech.

Předposlední akcí bylo slavnostní předávání keramického vodníka od akademického výtvarníka pana Jána Rakytky z Prahy, který nám tohoto vodníka zhotovil v rámci projektu „Ježíškova vnoučata“. Vodník, o jehož pojmenování se hlasovalo a vyhrálo jméno Čochtan, se dokonale hodí na břeh našeho rybníčka.

Poslední akcí byla přednáška paní Evy Kubšové a paní Jiřiny Kaplanové o životě a tvorbě spisovatele Karla Čapka. Obě přednášející si přinesly zajímavé publikace o tomto spisovateli a proběhlo i čtení ukázek jeho děl.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi