& iPage Coupon
  • Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
  • Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
  • PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
  • DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
  • Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
  • Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Vzájemná spolupráce klientům denního stacionáře a chráněného bydlení prospívá

Vytvořeno: středa 24. červenec 2019 7:21

upraveny Domino spoluprace kol

Denní stacionář Domino spolupracuje nejen s různými organizacemi z okolního společenského prostředí, ale i v rámci Centra sociálních služeb Děčín, p.o., zejména s chráněným bydlením. Snažíme se vytvářet prostor pro rozvoj vztahů klientů s jejich přáteli, a to prostřednictvím vytváření příležitostí pro jejich zapojení do vzájemné spolupráce.

V denním stacionáři jsme přivítali návštěvu klientek z chráněného bydlení, abychom mohli ukázat prostředí stacionáře, jaké aktivizační činnosti zde naši klienti dělají, mohli se vzájemně lépe poznat, popovídat si u kávy a užít si tak společné chvilky. Pro naše hosty jsme si připravili výtvarnou aktivitu – v rámci kondiční ergoterapie si klientky vyrobily srdíčka s levandulí, která si poté odnesly domů. Všichni zúčastnění si společně užili příjemné dopoledne.
Klienti denního stacionáře poté měli možnost poznat prostředí chráněného bydlení, seznámit se s tím, co daná služba nabízí a s běžnými denními činnostmi v domácnosti chráněného bydlení. Naši klienti tak mohli poznat i jinou alternativu, než je bydlení s rodinou. Při přátelském posezení u kávy se zajímali o denní program, nabídku aktivizačních činností, o možnosti stravování a možnosti kulturního vyžití. Klientům denního stacionáře se na návštěvě velice líbilo.
Rádi budeme ve vzájemné spolupráci pokračovat i nadále.


Jitka Studená, denní stacionář Domino

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi