& iPage Coupon
  • Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
  • Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
  • PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
  • DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
  • Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
  • Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Hipoterapie pro seniory

Vytvořeno: úterý 30. červenec 2019 10:36

upraveny SpS hipoterapie 2019

Program Nadačního fondu Veolia „Stále s úsměvem – Aktivně po celý život“ podporuje pozitivní aktivní stárnutí, mezigenerační soužití v komunitě, vytváření podmínek pro život seniorů v jejich domácím prostředí a nové přístupy k tématu stárnutí.
Ve spolupráci s Rehabilitací Kateřina s.r.o. – Rehkat probíhá v letošním roce projekt Hipoterapie pro seniory.

Od dubna 2019 se každý měsíc uskutečňuje dvouhodinové setkání seniorů, při kterém si klienti zkouší prvky hipoterapie – při kontaktu s koňmi se procvičují, uvolňují, hlazením koní se zklidňují a zároveň jsou na čerstvém vzduchu. Pracovníci Rehabilitace Kateřina vždy přivezou dva koně, které vodí zkušení pracovníci a spolu s nimi do domova pro seniory přijíždí velmi zkušená rehabilitační pracovnice, která dohlíží na správné postupy vhodné pro jednotlivé klienty.
Do června 2019 se této aktivity zúčastnilo celkem již 22 klientů. Na jednotlivá setkání dochází průměrně 15 klientů.
Děkujeme Nadačnímu fondu Veolia a společnosti Rehabilitace Kateřina za výbornou možnost trávení volného času pro naše seniory, kteří jsou ze společných aktivit nadšeni.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi