& iPage Coupon
  • Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
  • Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
  • PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
  • DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
  • Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
  • Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba oceněna Značkou kvality

Vytvořeno: úterý 30. červenec 2019 10:43

2019 07 25 CSS Značka kvality web

Značka kvality v sociálních službách je externím systémem hodnocení kvality z pohledu uživatele v ČR, který zajišťuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Cílem je poskytnout objektivní a jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od daného zařízení, či služby očekávat. Systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd, je určen pobytovým i terénním sociálním službám.
„Naše organizace již získala velice dobré, a to maximální hodnocení pro Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem na Kamenické ulici. Tím byla jednoznačně oceněna poctivá a náročná práce našich zaměstnanců, kteří ji vykonávají ke spokojenosti klientů i jejich rodinných příslušníků,“ uvedla ředitelka Centra sociálních služeb Děčín Jana Skalová.

Tentokrát certifikací prošla Pečovatelská služba. V průběhu certifikace byly sledovány oblasti péče, partnerství, individuálního přístupu a stravování. „Z dotazníkového šetření, které proběhlo v přípravné fázi, vyplynulo, že klienti maximálně oceňují zejména profesionální a lidský přístup zaměstnanců, projevili spokojenost s jednotlivými úkony služby. Významným pozitivem shledávají fakt, že mají stálou pečovatelku a jako nadstandardní ohodnotili využití minibusu CSS,“ sdělil Jiří Hatlapatka, vedoucí střediska Služby pro seniory, pod které Pečovatelská služba patří.
„Certifikační komise se zajímala především o fungování služby v praxi, hovořila s klienty i zaměstnanci a pečlivě kontrolovala všechna hodnoticí kritéria,“ doplnila Lenka Baldinusová, vedoucí oddělení Pečovatelské služby.
Kvalita Pečovatelské služby byla oceněna maximálním počtem, což je pět hvězdiček.
„Je velmi vzácné předávat ocenění další službě v téže organizaci, a navíc s tak skvělým hodnocením. Je to důkazem toho, že klienti jsou se službami spokojeni, a o to jde především,“ uvedl Vladimír Vopelka, zástupce Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, která certifikát uděluje.
Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo 25.7.2019 v prostorách klubu seniorů Zlatý podzim za účasti člena Rady města Děčín Ondřeje Smíška, vedení CSS a Pečovatelské služby a zaměstnanců Pečovatelské služby, jimž patří poděkování za jejich kvalitně odváděnou práci, která dovedla naši službu k takto skvělému hodnocení.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi