& iPage Coupon
 • CSS DĚČÍN
  Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
 • CSS DĚČÍN
  Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
 • CSS DĚČÍN
  PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
 • CSS DĚČÍN
  DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
 • CSS DĚČÍN
  Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
 • CSS DĚČÍN
  Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Počet prosincových akcí pro seniory byl rekordní

Vytvořeno: pátek 10. leden 2020 14:47

upraveny SpS prosinec 2020 kol

V prosinci 2019 jsme uspořádali rekordní počet akcí pro naše klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. Pokud budeme počítat projekt českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, který začal v listopadu a končil na konci prosince, jako jednu akci, uspořádali jsme během 3 týdnů 17 akcí, což je zatím rekordní počet.

Psát o každé akci článek by zabralo mnoho stránek. Proto zde již jen stručným výčtem:
Návštěva OC Pivovar (4.12.)
Mikulášská akce se studenty SŠ Libverda (4.12.)
Mikulášská akce pořádaná zaměstnanci oddělení sociálně terapeutického (5.12.)
Návštěva harmonikářky – vánoční skladby i s kostýmy (5.12.)
Návštěva rodiny Paťkových s předáním dárků (10.12.)
Skupinové a individuální povídání s farářem Vladimírem Volrábem (12.12.)
Vystoupení dětí ze ZŠ Markvartice (13.12.)
Návštěva dětí a předání dárků – ZŠ Libouchec (17.12)
Návštěva vánočních trhů (18.12.)
Předání dárků z benefiční akce Free Caffe Pivovar (18.12.)
Předání dárků od Speciální základní školy a Mateřské školy Bynov (19.12.)
Předání dárků od dětí ze ŠD Boletice (19.12.)
Vánoční posezení s klienty s projekcí fotografií za rok 2019 (19.12.)
Předání vánočních dárků věnovaných ZŠ Kamenická (20.12.)
Předání vánočních dárků od obce Hřensko (20.12.)
Pěvecké vystoupení sourozenců Skřivánkových (24.12.)
Projekt českého rozhlasu – Ježíškova vnoučata (v průběhu celého měsíce)
Všem výše uvedeným patří obrovské DÍKY za jejich čas, ochotu, dobrosrdečnost a štědrost. Zároveň velké díky zaměstnancům za perfektní spolupráci a nasazení během těchto akcí.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi