& iPage Coupon
 • CSS DĚČÍN
  Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
 • CSS DĚČÍN
  Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
 • CSS DĚČÍN
  PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
 • CSS DĚČÍN
  DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
 • CSS DĚČÍN
  Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
 • CSS DĚČÍN
  Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Aktivity pro seniory po skončení nouzového stavu

Vytvořeno: pátek 5. červen 2020 14:15

upraveny DS cerven 2020 kol

Mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru se dotkla všech obyvatel naší země a ve velké míře i našich seniorů. Od počátku března byl v zařízeních organizace (Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace) vydán zákaz návštěv. Pro klienty bylo velice těžké být po několik týdnů odloučeni od svých blízkých, proto jsme se jim snažili osobní kontakt nahrazovat alespoň pomocí videohovorů a uskutečňovali jsme individuální aktivity v rámci povolených možností.
V současné době již jsou návštěvy za přísných hygienických podmínek povoleny a život v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem na Kamenické ulici se pomalu vrací do „starých kolejí“. Klienti se opět zúčastňují skupinových aktivit, her, soutěží, do zařízení opět dochází canisterapeut, farář, harmonikářka i dobrovolníci. Začínají se konat kulturní akce a po 8. červnu se již vydáme i na výlety mimo zařízení.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi