& iPage Coupon
 • CSS DĚČÍN
  Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
 • CSS DĚČÍN
  Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
 • CSS DĚČÍN
  PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
 • CSS DĚČÍN
  DOZP Boletice se sídlem v ulici Krásnostudenecká 1525/30 (přechodně od 02/2021). Domov pro osoby se zdravotním postižením umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
 • CSS DĚČÍN
  Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
 • CSS DĚČÍN
  Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Prádelna v Bynově byla rozšířena o nové prostory

Vytvořeno: úterý 5. duben 2022 12:04

IMG 1255

Jednou ze služeb, bez které by se provoz Centra sociálních služeb Děčín, příspěvkové organizace neobešel, je praní prádla, a to jak pro klienty našich služeb, tak pro zaměstnance organizace. Protože se předpokládá nárůst objemu prádla po vybudování nového Domova se zvláštním režimem v Křešicích, bylo nutné upravit prostory současné prádelny tak, aby vyhovovaly všem nutným podmínkám. Nejpovolanější osobou, která se o provoz prádelny nacházející se v Bynově (Jindřichova ulice) stará, je její vedoucí Jana Chmelíková.

Jak dlouho prádelna fungovala ve staré podobě?
Letos v dubnu by tomu bylo 12 let. Protože se zvyšoval objem prádla, bylo nutné rozšířit kapacitu stávajícího provozu a zároveň jej modernizovat, aby vyhovoval současným požadavkům na kvalitu služby. Objekt prádelny je v majetku statutárního města Děčín a my jsme velmi rádi, že se podařilo najít prostředky na rekonstrukci. Kromě zvětšení prostor a oprav těch stávajících jsme pořídili některá nová zařízení, protože i v počátcích provozu nebyly všechny přístroje nové. Je tedy jasné, že mnohé již dosluhovaly. V rámci přestavby byly pořízeny nové pračky s dávkovacím zařízením, které nám umožňuje lépe dávkovat prací prostředky, a to vede ke zvýšení kvality praní a také úspoře.
Jakými dalšími činnostmi se prádelna zabývá?
Kromě praní a sušení prádla jsou to také drobné opravy, či značení prádla jmenovkami. K tomuto účelu zde máme zřízený šicí koutek.
Jaké další prostory po rekonstrukci vznikly?
Nově máme možnost využívat zázemí pro zaměstnance a modernizované prostory pro žehlení. V nich se nachází 3 žehlicí stoly s odsáváním, napařovací žehličkou a vyvíječem páry. Kromě žehlicích stolů využíváme profesionální mandl.
Jakým způsobem se čisté prádlo dostává zpět ke klientům?
Díky rozšíření prostor se nejen zvýšil komfort v prádelně, ale vznikla i tzv. expedice. To je prostor, kde se prádlo třídí podle jednotlivých služeb, a dokonce podle pater. Každý klient obdrží zpět balíček prádla označený svým jménem. Nové prostory mají hned několik výhod – nemusíme používat výtah, vše najdeme v jedné úrovni – dříve jsme využívali točité schodiště. Došlo tedy jednak eliminaci případných úrazů, ale také ke zjednodušení a zpřehlednění celého procesu. V současné době využíváme k dopravě náhradní vozidlo, na nový automobil momentálně čekáme.
Kolik zaměstnanců zabezpečuje provoz prádelny?
V prádelně pracuje 5 zaměstnankyň včetně vedoucí.
Jaké množství prádla vám projde pod rukama?
V současné době se jedná o cca 4 000 kg měsíčně.
Děkuji za rozhovor. Děkujeme Městu Děčín za realizaci rekonstrukce a přejeme prádelně spoustu spokojených klientů.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi