& iPage Coupon
 • CSS DĚČÍN
  Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
 • CSS DĚČÍN
  Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
 • CSS DĚČÍN
  PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
 • CSS DĚČÍN
  DOZP se sídlem v ulici Krásnostudenecká 1525/30 (přechodně od 02/2021). Domov pro osoby se zdravotním postižením umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
 • CSS DĚČÍN
  Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
 • CSS DĚČÍN
  Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Beseda se seniory

Vytvořeno: čtvrtek 19. leden 2023 13:29

20230116 092603

V polovině ledna naše klienty Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem na Kamenické ulici přijely navštívit paní Jitka Flachsová (náměstkyně primátora města pro sociální problematiku) a paní Mgr. Bc. Ivana Poschová (uvolněná členka Rady města pro školství a kulturu).
Obě dámy prostředí Domova sice znají, ale jejich hlavním cílem byla tentokrát přátelská diskuse, povídání se seniory. Téma mělo reminiscenční nádech, a to díky tomu, že se srovnávalo, jaký život vedli senioři v mládí a produktivním věku a jak se jejich život změnil v seniorské etapě života. Někteří senioři se dokonce rozpovídali tak, že to vzali od raného dětství a vylíčili celý svůj životní příběh. Někteří neměli příliš radostný život, a tak s díky odmítli aktivní vyprávění a jen poslouchali ostatní. Paní Flachsová si s sebou přivedla i canisterapeutického pejska, se kterým předvedla jeho speciální dovednosti, což mělo u klientů veliký ohlas. V průběhu celé akce si mohli klienti postupně pejska pohladit a potěšit se jeho přátelskou povahou. Senioři si navíc mohli pochutnat na dobré kávě, čaji, vaječném likéru, podle toho, kdo na co měl chuť. Celá akce byla velice pohodová a uvolněná, a tak jsme se v závěru domluvili, že nás obě budou navštěvovat pravidelně každý druhý měsíc. V březnu se tedy budeme opět těšit na milé povídání a psího kamaráda.

 

Bc. Dita Hornová, DiS., zástupkyně vedoucího střediska, vedoucí oddělení sociálně-terapeutického – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem (Kamenická ul.)

Služba byla podpořena Ústeckým krajem.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi