Praxe pro studenty, odborné stáže

 

V Centru sociálních služeb Děčín je možno vykonávat studentskou praxi. Se zájemcem o praxi je sepisována Dohoda o podmínkách výkonu odborné praxe.

Postup při sjednávání výkonu studentské praxe:

  1.  telefonicky nebo osobně oznámit vedoucímu zařízení, kam je praxe směřována, záměr konat praxi a domluvit se o podmínkách výkonu, očekáváních žadatele
  2.  po předchozí domluvě s vedoucím zařízení si žadatel o praxi vyplní Dohodu o podmínkách výkonu odborné praxe (ke stažení na www nebo u vedoucího zařízení v písemné podobě) a nechá podepsat vysílajícím školským zařízením
  3. podepsanou Dohodu a potvrzení o uzavřeném Pojištění odpovědnosti za škodu předá žadatel vedoucímu zařízení nebo přímo na sekretatiát CSS (28. října 1155/2, budova Polikliniky) k podpisu ředitelce CSS
  4. další postup na základě domluvy s vedoucím zařízení

Individuální požadavky (např. změna Dohody) se projednávají přímo s vedoucím zařízení nebo ředitelem organizace.

Přílohy:
 Dohoda o podmínkách výkonu odborné praxe
  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi