Pro naše příznivce a sponzory

Pár slov pro Vás

 

Vážení a milí lidé dobrého srdce,
děkujeme Vám všem, kdo jakýmkoli způsobem podporujete naši činnost.

Nejen všem laskavým sponzorům a milým dárcům, ale také všem studentům, kteří nám bez nároku na odměnu pomáhají při benefičních akcích, chodí na návštěvy Domova pro seniory. Dále všem milým lidem, vychovatelkám a dětem z mateřských i základních škol, Domu dětí a mládeže, kteří chodí zpříjemnit odpoledne vystoupením s písničkami a tanci.
Děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní ke klientům Centra sociálních služeb Děčín a svou přítomností, darem finančním či věcným jim pomáhají alespoň na chvíli odpoutat se od všedních starostí, ulehčují životní osud nebo jen zpříjemňují čas stárnutí.
Jsme moc rádi, že jste naší činnosti příznivě nakloněni. Bez Vás by naše pomoc mohla zůstat jen snem. S vámi se běžný život našich klientů stane příjemnějším.
Je před námi nekončící cesta, ale věříme že s vaší laskavou pomocí naši klienti budou spokojeni a budou se cítit přirozenou a nedílnou součástí společnosti.

zaměstnanci Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi