& iPage Coupon
 • CSS DĚČÍN
  Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
 • CSS DĚČÍN
  Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
 • CSS DĚČÍN
  PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
 • CSS DĚČÍN
  DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
 • CSS DĚČÍN
  Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
 • CSS DĚČÍN
  Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poděkování za vánoční nadílku dárků pro seniory

Vytvořeno: čtvrtek 23. prosinec 2021 18:05

Poděkování patří paní Miluši Hartmanové a týmu Call centra Důchodového pojištění OSSZ Děčín. Tito lidé zakoupili veliké množství dárkových balíčků plných kosmetických přípravků a sladkostí. Mimo balíčky dostali klienti také vánoční perníčky, andílky, dokonce nám zakoupili na skupinové posezení klientů i medovník, vaječný koňak a rum. Senioři byli velice spokojeni s dárečky, ale nejvíce nadšeni byli z posezení ve společenské místnosti, kde si pochutnali na všech darovaných pochutinách. Ještě jednou moc děkujeme za všechny klienty.

Bc. Dita Hornová, DiS., vedoucí oddělení sociálně-terapeutického – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem (Kamenická ul.)

Poděkování dárcům

Vytvořeno: čtvrtek 23. prosinec 2021 18:04

V letošním prosinci se sešel rekordní počet osob, školek, škol, klubů, družin a jiných, kteří měli za cíl potěšit a obdarovat naše seniory. Ať to už byla přáníčka, obrázky, hmotné dárky, vystoupení apod.
Všem těmto lidem moc děkujeme, a protože celý prosinec přichází jedno poděkování za druhým, ráda bych ještě souhrnně poděkovala:
• Školní družině Boletice (paní učitelce Ivetě Krollové a dětem)
• ZŠ Komenského (žákům 9.A, 9.B a 9.C)
• MŠ Rakovnická a MŠ Březová (rodičům, učitelům a dětem)
• Dobrovolnici paní Rážkové
• Rodině Skřivánkových
Vážíme si všech, kteří si na naše klienty vzpomenou a mají za cíl vykouzlit našim seniorům úsměv na tváři, zlepšit jim náladu a udělat jim radost dárečkem.

Bc. Dita Hornová, DiS., vedoucí oddělení sociálně-terapeutického – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem (Kamenická ul.)

Poděkování za vánoční pěvecké vystoupení

Vytvořeno: čtvrtek 23. prosinec 2021 18:03

K Vánocům neodmyslitelně patří i koledy a aby o ně naši senioři nebyli ochuzeni, přišla Doubravka Dostálová s nabídkou, že nás v čase vánočním navštíví se svými přáteli a spolužáky z DAMU a našim klientům koledy zazpívají. Vystoupení se uskutečnilo dva dny před Štědrým dnem v jídelně domova, pro naše klienty to bylo velice milé předvánoční zpestření programu. Devítičlenný sbor zazpíval dlouhé pásmo známých i méně známých koled a do zpěvu se zapojila i většina našich seniorů. Sbor měl vše dokonale secvičené a byla radost ho poslouchat. Na závěr měli ještě senioři možnost nechat si zazpívat koledu na přání.
Všem vystupujícím moc děkujeme, vážíme si toho, že přijeli o to více, že víme, že jednotliví členové jsou z různých částí republiky, vzdálených i několik hodin cesty. Moc se těšíme, že všechny opět za rok uvidíme.

Bc. Dita Hornová, DiS., vedoucí oddělení sociálně-terapeutického – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem (Kamenická ul.)

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi