& iPage Coupon
 • CSS DĚČÍN
  Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
 • CSS DĚČÍN
  Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
 • CSS DĚČÍN
  PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
 • CSS DĚČÍN
  DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
 • CSS DĚČÍN
  Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
 • CSS DĚČÍN
  Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poděkování MŠ Kosmonautů

Vytvořeno: pátek 26. březen 2021 10:53

upraveny MS kosmonautu velikonoce kol

Máme za sebou první jarní víkend, blíží se i velikonoční svátky. Toto období si vždy s klienty moc užíváme, bohužel již po druhé za sebou je velikonoční radost poznamenána celosvětovou pandemií. Aby naši senioři nebyli ochuzeni o atmosféru počínajícího jara, vzpomněla si na ně Mateřská škola Kosmonautů z Březin. Děti pod vedením vychovatelek ze všech tříd vyrobily krásné jarní a velikonoční dekorace z mnoha materiálů. Bohužel kvůli celkové situaci proběhlo předání pouze na dvoře našeho zařízení a jednotlivé dárečky později individuálně roznášeli zaměstnanci sociálně-terapeutického oddělení. Klienti se pak mohli radovat např. z papírových zápichů do květináčů, keramických ozdob, látkových soviček, jarních váziček, polštářků apod. Senioři byli očividně mile překvapeni a posílají veliké poděkování všem, kteří se na této akci podíleli. K poděkování se připojují i zaměstnanci.
Všem z MŠ přejeme krásné a pohodové velikonoční svátky a moc se těšíme na dobu, kdy se budeme moci opět osobně setkat v našem zařízení.
Bc. Dita Hornová, Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, Kamenická ul.

V Centru sociálních služeb Děčín, příspěvkové organizaci proběhlo očkování proti covidu-19

Vytvořeno: pátek 12. březen 2021 11:29

Očkování proti této nevyzpytatelné chorobě, a to zejména ohrožených skupin obyvatel, je velkým tématem posledních týdnů.
Také klienti a zaměstnanci našich sociálních služeb – Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem, Domova pro osoby se zdravotním postižením a Pečovatelské služby, kteří projevili zájem, byli naočkováni první dávkou očkovací látky.

Přejeme všem především pevné zdraví.

MDŽ v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem na Kamenické ulici

Vytvořeno: pondělí 8. březen 2021 16:47

upraveny SpS MDZ 2021

V dnešní době někdo z nás Mezinárodní den žen slaví, někdo ne, ale protože naše klientky patří ke generaci, která byla a je zvyklá tento svátek oslavit, chtěly jsme jim s kolegyněmi udělat radost a připomenout jim, zač jim patří poděkování a vděk. Bylo to velmi příjemné dopoledne, kdy jsme jednotlivé klientky obešly, popřály jim a předaly dárečky.
Zaměstnanci zařízení ale nejsou jediní, kdo na naše seniorky myslí. U příležitosti MDŽ si na ně vzpomněly i děti z MŠ Riegrova ze tříd Včeličky, Sluníčka a Berušky. Tyto děti pod vedením paní učitelek ještě v době, kdy docházely do MŠ, stihly pro naše klientky namalovat krásná přáníčka a vyrobit jarní dekorace z papíru.
Další dobrou duší byla naše dobrovolnice paní Lenka Rážková, která vyrobila překrásná originální malovaná přáníčka, a dokonce i upekla velká linecká srdíčka.
Naše klientky velice děkují všem, kteří si na ně vzpomněli, všechny dárečky je moc potěšily.
Bc. Dita Hornová, Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, Kamenická ul.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi