& iPage Coupon
 • CSS DĚČÍN
  Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
 • CSS DĚČÍN
  Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
 • CSS DĚČÍN
  PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
 • CSS DĚČÍN
  DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
 • CSS DĚČÍN
  Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
 • CSS DĚČÍN
  Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Aktivity pro seniory po skončení nouzového stavu

Vytvořeno: pátek 5. červen 2020 14:15

upraveny DS cerven 2020 kol

Mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru se dotkla všech obyvatel naší země a ve velké míře i našich seniorů. Od počátku března byl v zařízeních organizace (Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace) vydán zákaz návštěv. Pro klienty bylo velice těžké být po několik týdnů odloučeni od svých blízkých, proto jsme se jim snažili osobní kontakt nahrazovat alespoň pomocí videohovorů a uskutečňovali jsme individuální aktivity v rámci povolených možností.
V současné době již jsou návštěvy za přísných hygienických podmínek povoleny a život v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem na Kamenické ulici se pomalu vrací do „starých kolejí“. Klienti se opět zúčastňují skupinových aktivit, her, soutěží, do zařízení opět dochází canisterapeut, farář, harmonikářka i dobrovolníci. Začínají se konat kulturní akce a po 8. červnu se již vydáme i na výlety mimo zařízení.

Návštěvy v Domově pro osoby se zdravotním postižením Boletice od 25.5.2020 opět povoleny

Vytvořeno: středa 27. květen 2020 13:20

Od pondělí 25. 5. 2020 jsou opět povoleny návštěvy klientů v pobytových sociálních službách. S ohledem na ohroženou skupinu klientů Domova pro osoby zdravotním postižením Boletice je naším cílem omezit možnost rizikových kontaktů, proto jsou stanovena dle metodik MPSV „Pravidla návštěv“, se kterými bude každý návštěvník seznámen před vstupem do zařízení.
Návštěva je podmíněna podepsáním čestného prohlášení o bezinfekčnosti, návštěvě musí být změřena teplota. Pokud je vyšší než 37 °C, návštěvník není vpuštěn.
Po celou dobu návštěvy jsou dodržována pravidla nošení roušek, dezinfekce rukou, aj.

Děkujeme Vám za dodržování pravidel.

Oznámení o obnovení poskytování sociální služby denního stacionáře DOMINO

Vytvořeno: středa 27. květen 2020 13:19

Poskytování ambulantní sociální služby denního stacionář DOMINO je obnoveno pro osoby do 50 let od 25. května 2020, pro osoby nad 50 let věku se provoz plánuje s ohledem na vývoj epidemiologické situace od 22. června 2020. Provoz je upraven vnitřními pravidly dle metodik MPSV, se kterými bude každý klient a rodinný příslušník, opatrovník, zástupce seznámen.
Děkujeme Vám za dodržování pravidel.

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi