& iPage Coupon
  • Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
  • Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
  • PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
  • DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
  • Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
  • Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Zvyšujeme kvalitu služeb pro seniory

Vytvořeno: středa 30. srpen 2017 12:51

upraveny kol clanek ds

Poskytovat sociální službu Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem není „jen“ o tom poskytovat ji v rozsahu zákonného ustanovení o sociálních službách. Je to i o tom, jak dokážete o těchto úkonech a službách přehledně informovat, prezentovat je a s jakou chutí a nasazením je ve skutečnosti realizujete. A také co vše jste ochotni udělat i nad rámec běžných povinností tak, aby kvantita i kvalita byla maximální.


Prvním příkladem může být pestrá nabídka pravidelných týdenních volnočasových aktivit pro klienty, kdy je pamatováno na aktivity procvičující fyzické i psychické schopnosti klientů, ať už formou individuální či skupinovou. Moderní doba jde mílovými kroky kupředu, a tak na to reagujeme možností teoretického i praktického nácviku na tabletu, pc či mobilním telefonu. Neopomíjíme ani činnosti, které jsou pro jedince ryze niternou záležitostí, a to jsou činnosti spojené s vírou – náboženským vyznáním. A tak naši senioři mají možnost individuálního či skupinového čtení duchovní literatury a individuální či skupinové pravidelné návštěvy faráře.
Další málo známou činností je dobrovolnická činnost. Sami naši senioři mají možnost státi se dobrovolníkem a vykonávat činnosti s tím spojené. Zároveň jsme zařízení nakloněné této činnosti a jsme rádi za každého nového dobrovolníka. Jejich činnost samozřejmě evidujeme a sledujeme a pravidelně se zajímáme o názor klientů ohledně jejich spokojenosti s touto aktivitou.
Zajímáme se nejen o spokojenost s činností dobrovolníků, ale zajímáme se především o spokojenost klientů s našimi poskytovanými službami. Svůj názor mají možnost projevit jak ústní, tak i písemnou formou, kdy mimo stabilně vyvěšené schránky na podněty, připomínky a stížnosti na každé chodbě, ve které jsou pokoje klientů, máme zřízeny „putovní schránky na podněty, připomínky a stížnosti“. Jedna slouží klientům z Domova pro seniory a druhá klientům z Domova se zvláštním režimem, je určena především imobilním klientům. Zajímá nás i spokojenost rodinných příslušníků a přátel klienta, proto mohou svůj názor vyjádřit jak ústní formou na pravidelném čtvrtletním Setkání klientů s rodinnými příslušníky, tak i formou písemnou vhozením do schránek nebo vyplněním Ankety spokojenosti rodinných příslušníků a osob blízkých.
Poskytujeme i nabídku/zprostředkování klientům individuálního doprovodu (asistenci) na požádání. Zrovna tak zajišťujeme krátké vyjížďky autem (do 20 km) za různými účely (např. nákupy, návštěvy původního bydliště, hřbitova, atd.) Poskytujeme celou řadu terapeutických činností a do praxe převádíme několik konceptů péče (např. Bazální stimulace, smyslová aktivizace, validace podle Naomi Feil).
V blízké budoucnosti již reálně plánujeme speciální školení zaměstnanců na koncept paliativní péče, který následně budeme aplikovat do praxe.
-dh, jh-

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi