& iPage Coupon
  • Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
  • Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
  • PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
  • DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
  • Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
  • Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Poděkování Free Caffe

Vytvořeno: pátek 19. leden 2018 12:53

upraveny DS Free Caffe kol 2017

Jménem zaměstnanců a klientů Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem (Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.) bychom rádi poděkovali rodině Schaukalových, majitelům Free Caffe Centrum Pivovar, že i v letošním roce uspořádali na naše seniory Vánoční sbírku. Stejně velké poděkování samozřejmě patří všem lidem, kteří přinesli do Free Caffe dárek pod stromeček. Všechny dárečky jsme si slavnostně převzali 22.12. od paní Schaukalové a ještě týž den jsme celkem 43 balíčků rozdělili mezi naše seniory. V dárečcích mohli naši senioři najít např. kosmetiku, sladkosti, drobnou keramiku, čaje, kávu apod. Ze všech dárků měli velikou radost a všem moc děkují!
Dita Hornová, Domov pro seniory

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi