& iPage Coupon
  • Potřebujete pomoc, jste v nouzové životní situaci? Nevíte si rady? Jsme profesionální tým zaměstnanců CSS a postaráme se o Vás nebo o Vaše blízké.
  • Azylový dům pro muže a matky s dětmi v Řecké 1216/19 Děčín VI. poskytuje ubytování a sociální poradenství matkám a otcům s nezletilými dětmi, těhotným ženám a mužům bez střechy nad hlavou.
  • PS se sídlem Krásnostudenecká 104a poskytuje služby terénní a ambulantní zaměřené na podporu klienta v domácím prostředí
  • DOZP Boletice se sídlem v ulici Spojenců 214 Děčín XXXII. Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením žít v bezbariérovém zařízení s malou kapacitou.
  • Děčínské doléčovací centrum – následná péče se sídlem ve Fügnerově 665/18 Děčín I je odborné pobytové a ambulantní zařízení v oblasti drogové problematiky.
  • Domov pro seniory na Kamenické 755/195 v Děčíně II poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Ohlédnutí za prosincem

Vytvořeno: pátek 19. leden 2018 12:54

Prosinec by každý chtěl mít klidný, bez stresu a spěchu, ale skutečnost bývá nakonec úplně jiná… Abychom našim klientům v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem (Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.) udělali radost a zpříjemnili jim předvánoční a vánoční čas, připravili jsme pro ně celoměsíční bohatý kulturní program.

První prosincový den proběhla tradiční vánoční výstava výrobků, které vytvořili samotní klienti v rámci ručních prací. Výstavu navštívila i Mgr. Marie Blažková (primátorka města Děčína), výstavu slavnostně zahájila ředitelka Centra sociálních služeb Děčín, p.o. - PhDr. Jana Skalová společně s vedením Služeb pro seniory.
Přímo na svátek Mikuláše naše klienty navštívil čert, anděl a Mikuláš, tyto bytosti představovali studenti Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse Děčín – Libverda, p.o. Studenti v doprovodu paní Zachové navštívili postupně všechny klienty na pokojích, popřáli jim krásné Vánoce a předali i krásné pokojové květiny vypěstované ve škole.
Jako každý měsíc nás navštívil farář Oldřich Suchý, se kterým si klienti příjemně popovídali o čase vánočním. Další naší častou návštěvnicí byla i Eva Kubšová, knihovnice z dětského oddělení, která si tentokrát připravila přednášku o Adventu.
Ve druhé polovině měsíce k nám dorazili studenti ze Střední zdravotnické školy, kteří si v jídelně moc hezky popovídali se seniory, celé povídání bylo zaměřeno jako vzpomínání seniorů na mladá léta.
Každoroční téměř závěr měsíce realizujeme i slavností vánoční posezení v jídelně, kde promítáme fotografie z uplynulých akcí pro klienty. V rámci tohoto promítání si klienti mohli pochutnat na výborném cukroví a chlebíčku.
Přímo na Štědrý den nás navštívili sourozenci Skřivánkovi, kteří zazpívali krásné koledy na každé chodbě pro přítomné seniory.
Poslední akcí mezi svátky bylo unikátní vystoupení profesionálních hudebníků z libereckého divadla F.X. Šaldy – sopranistka Věra Poláchová Kavanová za klavírního doprovodu Jiřího Horčičky.
V prosinci proběhlo osm velkých kulturních akcí, pro zaměstnance oddělení sociálně terapeutického to znamenalo veliké vypětí s celou organizací všech akcí, ale za ten výsledek (spokojené seniory) to rozhodně stálo.
Bc. Dita Hornová

  logo decin     logo mpsv     logo uk     logo mzcr     logo sz     logo dalsi